Nassim Nicholas Taleb zal voor de meeste investeerders geen onbekende zijn. De professor is aan de universiteit van New York gespecialiseerd in risico-analyse en kwantitatieve modellen maar is vooral bekend als de auteur van de bestseller ‘The Black Swan’. Daarin beschrijft hij het risico op een ‘tail risk event’ of een gebeurtenis die niemand verwacht en de impact daarvan op de financiële markten.

Aanvankelijk stond Taleb positief tegenover de evoluties in de markt van cryptovaluta. De auteur en professor schreef in 2018 zelfs het voorwoord van het boek ‘The Bitcoin Standard’ waarin werd geponeerd dat cryptovaluta op termijn de fakkel van fiat geld (door een centrale overheid uitgegeven en gecontroleerd) zouden overnemen. Taleb zag cryptovaluta aanvankelijk als een manier om zich aan de overheidscontrole op geld te onttrekken. Het idee dat burgers er in bepaalde landen met autoritaire regimes kapitaalcontroles kunnen omzeilen, klonk erg aanlokkelijk. In een recente paper met als titel ‘Bitcoin, Currencies, and Fragility’ stapt hij nu van dit positivisme af.

Taleb is van mening veranderd omdat bitcoin en andere cryptovaluta niet brengen wat hij ervan verwachtte. Dat werd vooral duidelijk tijdens de Covid-crisis op de financiële markten. De professor is er nog steeds van overtuigd dat er naast de door de overheden gecontroleerde valuta minstens 1 gedecentraliseerde munt of waarde-opslagmiddel moet bestaan. Deze munt moet wel aan een paar voorwaarden voldoen op het vlak van bescherming tegen inflatie en bescherming tegen het systeemrisico. Bitcoin en andere crypto’s zijn op beide criteria door de mand gevallen.

In de financiële wereld verwarren velen het succes van bitcoin als digitale munt met het succes ervan als speculatieve investering. Taleb wijst er op dat dit 2 totaal verschillende dingen zijn. De extreme volatiliteit - die crypto’s speculatief interessant maakt - is tegelijk een groot nadeel omdat het die munten zowel als betaalmiddel als waarde-opslag onbruikbaar maakt. In maart 2020, tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie, vielen de koersen van bitcoin en andere crypto’s zelfs harder terug dan de aandelenmarkten.

Pas na een massieve liquiditeitsinjectie kwamen de crypto’s en beurzen er weer bovenop. Dat is volgens Taleb een bewijs dat cryptovaluta ongeschikt is om zich tegen systeemrisico’s in te dekken. De professor vraagt zich in zijn paper eveneens af wat de impact van een grootschalige stroomonderbreking of internetpanne zou zijn op de waarde van cryptovaluta.

Deze problemen zijn bij fysiek goud niet aan de orde. Tijdens de Covid-crisis daalde de goudprijs aanvankelijk ook maar veel minder dan de aandelenkoersen en de crytovaluta. Fysiek goud is verder ook onderhoudsvrij en heeft geen technische ondersteuning nodig. Taleb besluit daarom dat crypto’s geen concurrentie zijn voor goud wat betreft indekking tegen een falen van het financiële systeem.