Het Silver Institute publiceerde samen met marktonderzoeker Metals Focus eind april de World Silver Survey 2023. Die kijkt in de achteruitkijkspiegel naar de globale zilvermarkt van 2022 en werpt ook een blik op 2023. 

 

Uit de cijfers blijkt dat er vorig jaar een aanbodtekort was 237,7 miljoen troy ounce en dat was het tweede deficit op rij. Bijzonder opmerkelijk is dat het tekort, gemeten over 2022 en 2021 gecombineerd, groter was dan de som van alle overschotten in de 11 jaren daarvoor (2010 tot en met 2020). Voor 2023 wordt een derde opeenvolgend deficit voorspeld.

 

De oorzaak van deze evolutie is een forse stijging van de vraag, gekoppeld aan een aanbod dat nauwelijks nog groeit. Vorig jaar bedroeg de gecombineerde vraag naar zilver 1,24 miljard troy ounce, een nieuw record. De industriële vraag, goed voor bijna de helft van de totale vraag, steeg met 5% naar 556,5 miljoen troy ounce. 

 

Een van de sterkste groeicomponenten is het gebruik van zilver in fotovoltaïsche modules (PV). Vorig jaar ging het volgens het rapport om 140,3 miljoen troy ounce, ongeveer een kwart van de industriële vraag en 11% van de totale consumptie. Dit aandeel zal de komende jaren verder toenemen door de stijgende vraag naar stroom en het hogere aandeel van hernieuwbare energie in de totale mix. Naast zonnepanelen gaat het ook nog om zilver in auto’s, gespecialiseerde chemicaliën en bij de bouw van installaties voor 5G-netwerken. Metals Focus ziet de industriële vraag dit jaar verder toenemen met 4% naar weer een nieuw hoogtepunt.

 

Nog aan de vraagzijde bereikte de vraag naar zilveren juwelen met 234,1 miljoen troy ounce een nieuw record. Dit cijfer lag 29% hoger dan een jaar eerder door een aantrekkende vraag in India. De investeringsvraag naar zilveren staven en munten klom voor het vijfde opeenvolgende jaar naar 332,9 miljoen troy ounce, 22% meer dan een jaar eerder.

 

Aan de aanbodzijde daalde de mijnproductie licht met 0,6% naar 822,4 miljoen troy ounce. Een jaar eerder was er nog een klim met 5,8% nadat veel mijnen weer open gingen na een verplichte corona-sluiting.  Mexico, Argentinië en Rusland produceerden vorig jaar meer zilver, maar dit werd tenietgedaan door een lagere output in onder meer China en Peru. Het aanbod gerecycleerd zilver wordt op 180 miljoen troy ounce geschat.

 

Bron: Silver Institute, Metals Focus