Met een klim van 8% was mei de beste maand voor goud sinds juli vorig jaar. Vanaf het dieptepunt dat eind maart werd neergezet, klom de goudprijs 14% hoger. Zilver liet een gelijkaardige beweging zien en noteert nu 18% boven het bodemniveau van twee maanden geleden.

Goud noteert nu weer met een klein positief rendement nadat het gele metaal sinds 8 januari steevast lager noteerde dan bij de start van 2021. Een troy ounce zilver staat nu ongeveer 6% boven het niveau van de jaarstart. De rendementscijfers zijn in dollar en in euro nagenoeg gelijk. De goud/zilver ratio maakte in de loop van de maand een uitstapje richting 65 maar bleef in mei per saldo stabiel op 68.

De edelmetaalprijzen worden op dit moment door verschillende elementen ondersteund. De inflatiecijfers liggen boven de verwachtingen, de nominale langetermijnrente stijgt voorlopig niet verder en de dollar blijft zwak op koers liggen. In de Verenigde Staten klom de index van de consumentenprijzen (CPI) met 4,2%, de grootste stijging sinds 2008. Ook elders neemt de inflatie toe. Economen voorspellen dat de globale inflatie in 2021 het hoogste niveau in 35 jaar zal bereiken. Toch is de officiële beleidspositie van alle belangrijke centrale bankiers nog steeds dat de oplopende inflatie een tijdelijk fenomeen is.

In realiteit komt een hogere inflatie centrale bankiers en beleidsmakers niet slecht uit gezien de hoge en steeds verder oplopende schuldgraad van alle grote economieën. Zo blijft het balanstotaal van de Federal Reserve, de basis voor kredietverlening door commerciële banken, verder aandikken. In de loop van juni wordt de kaap van 8 biljoen (8000 miljard) dollar gerond. Ondanks de oplopende inflatiecijfers en de toenemende tekorten slaagt de langetermijnrente er niet in om nieuwe toppen neer te zetten. Sinds eind maart is de rente zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone per saldo niet verder opgelopen.

Wat de tekorten betreft, is er dus ‘goed nieuws’: president Biden wil het uitgavenbudget van de Amerikaanse federale overheid optrekken naar 6 triljoen dollar. Dit kan het begrotingstekort tot 1,8 triljoen dollar doen oplopen. Maar zolang de langetermijnrente onder het niveau van de inflatie ligt, gaat het dus om ‘gratis’ geld dat de overheid kan spenderen. Wat investeerders moeten onthouden, is dat de reële rente weer steeds verder onder nul duikt. Met andere woorden, uw koopkracht gaat er steeds verder op achteruit. Op de termijnmarkten is het aantal speculatieve long posities de voorbije weken licht toegenomen. Toch bevinden deze zich nog ver onder de toppen van 2019 en 2016. Ook het aantal contracten in omloop (open intrest) en de volumes wijzen niet op oververhitting.