From 30/08/2021 to 30/11/2021 TEMPORARY PROMO on transport costs! From €24.000 FREE HOME DELIVERY.

Buyback guarantee

Transparent pricing

Expert since 1987

Pick up & delivery

Always discrete

marktoverzicht

 1. Marktoverzicht september 2021

  Een duurdere dollar en een stijgende langetermijnrente bleken een nefaste combinatie voor de prijzen van de edelmetalen. Goud sloot de maand september af met een verlies van 3,4%. Dit brengt het rendement over het derde kwartaal op -0,8%.

  Ook de andere edelmetalen presteerden ondermaats met verliezen van 4% voor platina, 8% voor zilver en zelfs 26% voor palladium. Dit zijn niet toevallig die metalen met veel industriële toepassingen. In China doet de industriële sector het momenteel niet goed als gevolg van stroomtekorten en anti-pollutie maatregelen. Voor zilver was het de vierde opeenvolgende maand met een negatief rendement. Zilver zakte doorheen het technische steunniveau van 22 dollar. Daarmee was een troy ounce zilver in 14 maanden niet meer zo goedkoop. Bij goud blijft het technische steunniveau op 1.675 dollar voorlopig wel standhouden.

  Tegenover de start van 2021 is er bij goud een negatief rendement van 7% in dollar en 3% in euro. Zilver staat 14% in de min in dollar en 10% in euro. Eind vorige maand liep de goud-zilver ratio op naar meer dan 80 tegenover 76 een maand eerder. Dat was het hoogste niveau sinds november vorig jaar.

  De prijstrend bij de edelmetalen hangt samen met de verwachting dat de Federal Reserve binnenkort de monetaire stimuli zal afbouwen (tapering). Daarop klom de dollarindex naar het hoogste peil in meer dan een jaar terwijl ook de langetermijnrente de hoogte inschoot. De meest recente monetaire vergadering van de Federal Reserve bracht geen duidelijkheid over de timing van deze tapering. De markt verwacht dat de Fed volgende maand zal starten met een vermindering van de obligatie-aankopen. Deze bedragen op dit moment 120 miljoen dollar per maand.

  Een verhoging van de beleidsrente lijkt er minder snel te zullen aankomen. De Federal Reserve streeft naar een volledige werkgelegenheid en een stabiele inflatie. Het arbeidsmarktrapport van vrijdag 8 oktober wordt belangrijk om na te gaan of de gunstige trend van de voorbije maanden aanhoudt.

  De inflatie is een ander paar mouwen. Onder meer door de oplopende energieprijzen blijft deze hardnekkig hoog. Maar de monetaire autoriteiten blijven volhouden dat de hogere inflatie maar tijdelijk is. Er zal dus geen haast worden gemaakt met renteverhogingen. Dit betekent eveneens dat de reële rente (nominale rente min inflatie) de komende tijd negatief zal blijven en dus de koopkracht verder onder druk zal zetten.

  Read more »
 2. Marktoverzicht augustus 2021

  Goud sloot augustus per saldo nagenoeg ongewijzigd af (+0,3%) maar dat betekent niet dat er de afgelopen maand geen vuurwerk was, wel integendeel. Het gele metaal herstelde verrassend snel van de ‘flash crash’ waarbij de bodem van maart werd getest. Na een driedubbele bodem op 1.675 dollar is de goudprijs intussen weer in de richting van een technisch weerstandsniveau geklommen.

  Bij zilver verliep het herstel iets minder vlot waardoor de maand werd afgesloten met een verlies van 5%. Ook de andere edelmetalen lieten het afweten met een verlies van 5,5% voor platina en zelfs 9% voor palladium. Deze metalen hebben vooral industriële toepassingen en corrigeerden mee met onder meer de prijzen van koper en ijzererts.

  Tegenover de start van 2021 is er bij goud een negatief rendement van 4% in dollar en -1,5% in euro. Zilver staat 9% in de min in dollar en 6,5% in euro. Daardoor is de goud/zilver ratio verder opgelopen naar 76 tegenover 71 een maand eerder. En was er zelfs een piek op 78, wat het hoogste peil sinds november vorig jaar was.

  De dollar zit de voorbije weken in een dalende trend terwijl de rente op de tienjaarse overheidsobligatie in de Verenigde Staten rond 1,3% blijft schommelen. Op korte termijn zal de monetaire politiek de prijsevolutie van de edelmetalen bepalen.

  Er is de voorbije maanden al veel gespeculeerd over het tempo waarmee de centrale banken hun obligatie-inkopen zullen afbouwen en de rente verhogen. Dit zal onder meer afhangen van de situatie op de arbeidsmarkt en de impact van de deltavariant van het coronavirus op de economische groei.

  Op de Jackson Hole meeting van centrale bankiers werd bevestigd dat er volop over een zogenaamde ‘tapering’ (uitdoofscenario) wordt nagedacht maar van een concrete timing is momenteel nog geen sprake. Te snelle renteverhogingen zouden het prille economisch herstel namelijk in de kiem kunnen smoren. Vooralsnog gaat de markt er van uit dat de hogere inflatie tijdelijk is.

  Mogelijks brengt de volgende beleidsvergadering van de Federal Reserve, die op 22 september plaats vindt, meer duidelijkheid.

  Read more »
 3. Marktoverzicht juli 2021

  Met een winst van bijna 3% in juli maakte de goudprijs slechts een deel van het verlies van een maand eerder goed. Toen werd het gele metaal 7% goedkoper, meteen de slechtste prestatie sinds november 2016.

  Toch was goud het enige edelmetaal dat vorige maand hoger afsloot. Zowel zilver (-2,5%), platina (-2%) als palladium (-4%) werden goedkoper. Sinds de start van 2021 bedraagt het rendement nu -4,2%. In euro is dit -2% omdat de dollar in die periode meer waard werd. Goud noteert nu 13% onder de nominale recordkoers van augustus vorig jaar. Zilver staat sinds begin dit jaar op een negatief rendement van 3% in dollar en -1% in euro. Door de underperformance van zilver vorige maand is de goud/zilver ratio opgelopen naar 71 tegenover 68 een maand eerder.

  Fundamenteel is er de voorbije weken weinig veranderd. De inflatiecijfers bevestigen nog steeds de oplopende prijstrend. Volgens centrale bankiers is die van tijdelijke aard maar er zijn ook steeds meer dissidente stemmen. Zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank hebben geen haast om de rente te verhogen. De Amerikaanse Fed streeft naast prijsstabiliteit ook naar maximale tewerkstelling maar de arbeidsmarkt is nog lang niet hersteld van de coronapandemie. Vandaar dat de inkoop van obligaties (maandelijks 120 miljard dollar) voorlopig behouden blijft terwijl een renteverhoging nog niet onmiddellijk in de kaarten zit.

  De rente op de 10-jaarse Amerikaanse overheidsobligatie blijft intussen maar dalen en bedraagt nog slechts 1,23%, ver onder de top van maart (1,75%). Dit is geen teken van veel vertrouwen in een sterke economie en ondermijnt ook de waarde van de dollar. De World Gold Council (WGC) liet in haar Gold Demand Trends Report weten dat de globale vraag naar gouden munten en staven in het tweede kwartaal met meer dan de helft (56%) is toegenomen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over de volledige eerste jaarheft werden 594 ton gouden munten en staven verkocht, de grootste hoeveelheid sinds de eerste helft van 2013.

  Er was tussen januari en juni wel een uitstroom van 129,3 ton uit ETF’s, al was het cijfer van het tweede kwartaal wel weer positief. De centrale banken, waaronder die van Brazilië, Thailand en Hongarije, kochten in het tweede kwartaal 200 ton goud, ruim drie keer zoveel als een jaar eerder.

  Read more »
 4. Marktoverzicht juni 2021

  Met een prijsdaling van meer dan 7% was juni de slechtste maand voor goud sinds november 2016. Deze prestatie staat in schril contrast met die van een maand eerder, toen goud 8% duurder werd.

  Begin juni noteerde goud nog op het hoogste niveau in 5 maanden maar door de barslechte juni-maand bedraagt het rendement sinds de start van 2021 nu -6,6%. In euro is de schade iets minder groot maar toch is er nog steeds een verlies van 4,4%.

  Zilver ging mee onderuit met goud waardoor het rendement sinds begin januari nu -0,8% bedraagt in dollar en +1,5% in euro. De goud/zilver ratio wijzigde in de loop van de maand nagenoeg niet en bleef in juni per saldo stabiel op 68. Merk op dat van alle edelmetalen sinds begin dit jaar enkel palladium een positief rendement weet voor te leggen (+13,6%). Net als goud en zilver dook ook platina in het rood.

  De aanleiding van de nieuwe uitverkoop lag bij de Federal Reserve die sneller dan verwacht renteverhogingen in het vooruitzicht stelde. Tot de meeting van 16 juni gingen de Amerikaanse centrale bankiers er nog van uit dat de inflatie een tijdelijk fenomeen was. Maar de opeenvolgende stijgingen van de producenten- en consumentenprijzen deed hen het geweer van schouder veranderen. De index van de consumentenprijzen (cpi) klom vorige maand met 5% of de grootste toename sinds 2008.

  De Fed ziet nu voor het einde van 2023 al een mogelijkheid voor 2 renteverhogingen. Toch worden de obligatie-inkopen tegen een tempo van 120 miljard dollar per maand gewoon verder gezet. Dit is een indicatie dat het vertrouwen bij de centrale bankiers in de economische heropleving toch niet zo groot is.

  De evolutie van de langetermijnrente laat zien dat ook de kapitaalmarkten hun twijfels hebben bij het economische groeiverhaal. Ondanks de uitspraken van de Federal Reserve en de inflatie-opstoot komt de langetermijnrente nauwelijks van zijn plaats. Het rendement op de 10-jaarse Amerikaanse overheidsobligatie blijft rond 1,5% schommelen, ver onder de top van eind maart.

  Van de 3 elementen die de edelmetaalprijzen ondersteunden, blijven er nog steeds 2 over. De inflatie loopt op en de langetermijnrente is nog steeds laag. Dit betekent dat de reële rente, de enige maatstaf voor uw koopkracht, negatief blijft. Enkel de dollar werkt (voorlopig) niet meer mee.  Het vooruitzicht op renteverhogingen (binnen 2 jaar) liet de Amerikaanse munt opveren. Toch noteert het euro/dollar valutapaar nog hoger dan 3 maanden geleden

  Read more »
 5. Marktoverzicht mei 2021

  Met een klim van 8% was mei de beste maand voor goud sinds juli vorig jaar. Vanaf het dieptepunt dat eind maart werd neergezet, klom de goudprijs 14% hoger. Zilver liet een gelijkaardige beweging zien en noteert nu 18% boven het bodemniveau van twee maanden geleden.

  Goud noteert nu weer met een klein positief rendement nadat het gele metaal sinds 8 januari steevast lager noteerde dan bij de start van 2021. Een troy ounce zilver staat nu ongeveer 6% boven het niveau van de jaarstart. De rendementscijfers zijn in dollar en in euro nagenoeg gelijk. De goud/zilver ratio maakte in de loop van de maand een uitstapje richting 65 maar bleef in mei per saldo stabiel op 68.

  De edelmetaalprijzen worden op dit moment door verschillende elementen ondersteund. De inflatiecijfers liggen boven de verwachtingen, de nominale langetermijnrente stijgt voorlopig niet verder en de dollar blijft zwak op koers liggen. In de Verenigde Staten klom de index van de consumentenprijzen (CPI) met 4,2%, de grootste stijging sinds 2008. Ook elders neemt de inflatie toe. Economen voorspellen dat de globale inflatie in 2021 het hoogste niveau in 35 jaar zal bereiken. Toch is de officiële beleidspositie van alle belangrijke centrale bankiers nog steeds dat de oplopende inflatie een tijdelijk fenomeen is.

  In realiteit komt een hogere inflatie centrale bankiers en beleidsmakers niet slecht uit gezien de hoge en steeds verder oplopende schuldgraad van alle grote economieën. Zo blijft het balanstotaal van de Federal Reserve, de basis voor kredietverlening door commerciële banken, verder aandikken. In de loop van juni wordt de kaap van 8 biljoen (8000 miljard) dollar gerond. Ondanks de oplopende inflatiecijfers en de toenemende tekorten slaagt de langetermijnrente er niet in om nieuwe toppen neer te zetten. Sinds eind maart is de rente zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone per saldo niet verder opgelopen.

  Wat de tekorten betreft, is er dus ‘goed nieuws’: president Biden wil het uitgavenbudget van de Amerikaanse federale overheid optrekken naar 6 triljoen dollar. Dit kan het begrotingstekort tot 1,8 triljoen dollar doen oplopen. Maar zolang de langetermijnrente onder het niveau van de inflatie ligt, gaat het dus om ‘gratis’ geld dat de overheid kan spenderen. Wat investeerders moeten onthouden, is dat de reële rente weer steeds verder onder nul duikt. Met andere woorden, uw koopkracht gaat er steeds verder op achteruit. Op de termijnmarkten is het aantal speculatieve long posities de voorbije weken licht toegenomen. Toch bevinden deze zich nog ver onder de toppen van 2019 en 2016. Ook het aantal contracten in omloop (open intrest) en de volumes wijzen niet op oververhitting.

  Read more »
Kiyoh
89%
Argentor Essayeurs
Reviewed with a score of 8.9 / 10 based on 1259 reviews