Argentor will be closed from 24/12/2021, 1 p.m. to 02/01/2022. Orders can be home delivered untill 22/12/2021. Collection of online orders in our office is possible untill 24/12/2021, 1 p.m. Make sure to order in time. Happy holidays!

Buyback guarantee

Transparent pricing

Expert since 1987

Pick up & delivery

Always discrete

world gold council

 1. Goud scoort beter dan bitcoin op ESG-schaal

  De World Gold Council berichtte begin juli over een onderzoek bij 500 institutionele investeerders. Die werden bevraagd naar de samenstelling van hun huidige portefeuille en dan meer bepaald de allocaties over de verschillende activaklassen.

  Ongeveer 1 op 5 institutionele portefeuilles bevat goud en bij die goudbezitters maakt het gele metaal gemiddeld 4% van de portefeuille uit. Van de groep die goud bezit geeft 40% aan dat ze die goudpositie de komende 3 jaar wil uitbreiden. Opvallend is ook dat bijna de helft van de institutionele beleggers die momenteel geen goud bezitten aangeven dit de komende 3 jaar wel te willen doen.

  Er is echter een belangrijke kanttekening: institutionelen laten zich in hun investeringsbeslissingen steeds meer leiden door zogenaamde ESG-criteria (Environmental, Social en corporate Governance). Dit is voor een groot deel noodgedwongen, onder druk van aandeelhouders of overheden die daaromtrent regels opleggen. Fondsbeheerders worden geacht om zaken als duurzaamheid en maatschappelijke impact van een actief waarin ze willen investeren te meten. Zo hebben verschillende zogenaamde sovereign wealth funds (investeringsfondsen van een bepaald land) hun investeringen in fossiele brandstoffen afgebouwd of zelfs tot nul gereduceerd.

  Daarom is het interessant om ook bij activa als goud en bitcoin de ESG-impact in het achterhoofd te houden. Het is intussen al lang geen geheim meer dat crypto-valuta erg energie-intensief zijn. Digitale munten zijn dan misschien niet tastbaar en vluchtig, de energieconsumptie ervan is wel reëel. Het ‘mijnen’ van bitcoin en het verifiëren van de transacties vergt heel wat rekenkracht van energieverslindende computers.

  Sinds kort hebben we ook een indicatie van hoe hoog dit verbruik precies is. Banc of America zette samen met Forbes en een onafhankelijk onderzoeksbureau een aantal cijfers op een rijtje. Zo vergt het 17 megajoule (MJ) aan energie om voor 1 dollar aan bitcoin te genereren. Om voor 1 dollar goud te mijnen is slechts 5 MJ nodig. Op het vlak van CO2-uitstoot scoort bitcoin nog een stuk slechter. Bij het mijnen van 1 bitcoin komt 191 ton CO2 vrij. Om eenzelfde waarde aan goud te ontginnen, wordt slechts 13 ton CO2 uitgestoten wat bijna 15 keer minder is. Het mijnen van 1 bitcoin komt op het vlak van CO2 uitstoot overeen met een wagen die 2 miljoen kilometer aflegt.

  Omwille van die extreem hoge energieconsumptie en hebben verschillende investeerders hun openlijke steun aan bitcoin intussen opgezegd. De totale marktwaarde van alle bovengronds goud (geschat op 197 000 ton) bedraagt momenteel 11,6 miljoen dollar. Dat is 20 keer meer dan de marktwaarde van bitcoin (600 miljard dollar). Dit cijfer is wel extreem volatiel want nauwelijks enkele maanden terug noteerde bitcoin twee keer zo hoog.

  Read more »
 2. Vraag naar beleggingsgoud flakkert aan in derde kwartaal

  Vraag naar beleggingsgoud flakkert aan in derde kwartaal
  De vraag naar gouden munten en goudbaren was in het derde kwartaal van dit jaar hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar, wat vooral te danken is aan een sterk toegenomen vraag vanuit China. Dat schrijft de World Gold Council in haar nieuwste kwartaalrapport dat deze week werd vrijgegeven. 

  Chinese consumenten kochten in het derde kwartaal van dit jaar 64,3 ton aan beleggingsgoud, een toename van 57% ten opzichte van een jaar geleden, en het op één na beste kwartaal ooit gemeten. Wereldwijd kochten beleggers in het derde kwartaal van dit jaar 222,3 ton aan beleggingsgoud. Ook dat was aanzienlijk meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Daar moet echter bij gezegd worden dat er in die periode vrij weinig goud verkocht werd. In vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen drie, vijf en tien jaar was de wereldwijde vraag het afgelopen kwartaal in feite lager dan gemiddeld.

  Chinezen blijven goud kopen

  Wat verklaart dan de sterk toegenomen vraag naar goud in China? Volgens de World Gold Council zijn daar twee redenen voor. De eerste zijnde dat Chinese beleggers vrezen voor een waardedaling van de Chinese yuan en een oplopende inflatie en daarom hun toevlucht zoeken in goudbaren en gouden munten. De andere verklaring is dat beleggers in China weinig andere beleggingsmogelijkheden hebben omdat de toegang tot de internationale financiële markten beperkt is, en investeringen in vastgoed door de regering ontmoedigd worden.

  Europa profiteert van lagere goudprijs
  Ook in Europa werd het in het derde kwartaal weer wat drukker in de goudhandel. De wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar zat in een opwaartse trend, met als gevolg dat de goudprijs in euro's in juli naar het laagste niveau in anderhalf jaar tijd zakte. Gecombineerd met oplopende geopolitieke spanningen in de wereld zorgde dat voor meer vraag naar beleggingsgoud. Volgens cijfers van de World Gold Council ging er in Europa gedurende het derde kwartaal in totaal 45,5 ton goud over de toonbank, een stijging van 36% ten opzichte van een jaar geleden. De Europese vraag werd gedempt door het Verenigd Koninkrijk, waar de vraag naar het edelmetaal in het derde kwartaal relatief zwak was.

  Vraag naar goud in Duitsland onder 5-jaars gemiddelde | Bron: World Gold Council

  Centrale banken

  Ook centrale banken waren in het derde kwartaal actief op de goudmarkt. Netto voegden zij in de periode van juli tot en met september 111 ton goud aan hun reserves toe, waarbij het grootste deel voor rekening kwam van Rusland, Kazachstan en Turkije. Deze drie landen waren het afgelopen kwartaal goed voor meer dan 80% van alle goudaankopen door centrale banken. Sinds het begin van dit jaar heeft de centrale bank van Rusland al 164 ton goud aan haar reserves toegevoegd, ongeveer 35 ton meer dan in de eerste negen maanden van vorig jaar. Ook Kazachstan blijft de laatste jaren consequent edelmetaal aan haar reserves toevoegen. In vijf jaar tijd wist dit land 185,3 ton bij te kopen. De centrale bank van Turkije heeft sinds april dit jaar al meer dan 50 ton goud gekocht.

  Centrale banken van Rusland, Kazachstan en Turkije kopen het meeste goud | Bron: World Gold Council

  De cijfers van de World Gold Council bevestigen dat de vraag naar het edelmetaal nog steeds substantieel is, maar dat de vraag nog niet zo hoog is als tijdens de pieken van 2011 en 2013.

  Bron: World Gold Council

  Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines

  Read more »
 3. WGC-strateeg: "Millennials moeten nu goud kopen"

  WGC-strateeg: "Millennials moeten nu goud kopen"

  John Reade, directeur strategie en hoofd van de researchafdeling van de World Gold Council (WGC), breekt in een interview met Kitco een lans voor goud als onderdeel van de investeringsportefeuille. Reade richt zich in de eerste plaats tot de zogenaamde ‘millennials’, de generatie die geboren is tussen begin jaren ’80 en eind jaren ’90 van vorige eeuw en nu dus tussen 18 en 35 jaar oud is.

  Reade is niet de eerste de beste want voor zijn aanstelling als strateeg bij de WGC was hij partner bij het bekende hedge fonds Paulson&Co. Dit fonds liet zich meerdere keren opmerken met grote goudaankopen. Een verwachte verstrakking van het monetaire beleid, met name dan in de Verenigde Staten, zette de goudprijs recent wat onder druk. Rentestijgingen zijn in theorie namelijk negatief voor goud als niet-rentedragend actief. Toch is het in de eerste plaats de reële rente die bepalend is. Zolang de inflatie gelijke tred houdt met de rentestijging wijzigt er in feite niets. Maar Reade meent dat investeerders door de prijsvolatiliteit op korte termijn heen moeten kijken en focussen op de lange termijn. Dat geldt zeker voor de ‘millennials’, die per definitie een lange beleggingshorizon hebben.

  Volgens de WGC-strateeg is het potentieel voor renteverhogingen beperkt wegens het gigantische schuldenprobleem waar overheden mee kampen. Ongeveer 10 jaar na het uitbreken van de financiële crisis zijn deze schulden alleen maar toegenomen. Het blijven bedienen van deze schuld is onverenigbaar met een forse toename van de rentevoeten. Een te snelle rentestijging zou een nieuwe crisis in gang kunnen zetten.

  Reade wijst erop vrijwel alle financiële activa momenteel overgewaardeerd zijn. De komende 10 jaar zijn de verwachte returns daarom zowel voor aandelen als voor obligaties niet zo hoog. Dit is enerzijds geen leuk vooruitzicht voor investeerders maar schept anderzijds ook wel kansen. Dit is vooral zo voor de ‘millennials’ die nog maar pas gestart zijn met de opbouw van hun portefeuille. Daarin kan namelijk een vooraanstaande plaats weggelegd zijn voor goud. Volgens Reade is het gele metaal gemeten naar vrijwel alle maatstaven momenteel erg goedkoop. Ook voor wie over weinig financiële middelen beschikt, is goud aan te raden als diversificatie van de portefeuille.

  Read more »
 4. Europese goudmarkt heeft ruimte om verder te groeien

  Europese goudmarkt heeft ruimte om verder te groeien
  Europa speelt een steeds grotere rol in de wereldwijde goudmarkt, zo concludeert de World Gold Council. Door de negatieve rente en een toenemende politieke onzekerheid zoeken steeds meer spaarders en beleggers op het Europese continent hun toevlucht in goud. 

  De World Gold Council verzamelde cijfers over de wereldwijde goudvoorraden van exchange traded funds (ETF’s); beleggingsfondsen die edelmetaal als onderpand aanhouden voor aandelen die op de beurs verhandeld worden. Daaruit blijkt dat met name Europese beleggers in het eerste kwartaal van 2017 goud kochten, terwijl beleggers in de Verenigde Staten en in Azië juist meer terughoudend werden.

  Europese goudmarkt groeit
  In maart steeg de gecumuleerde goudvoorraad van alle Europese ETF’s met 18,3 ton naar een totaal van 941,2 ton terwijl de voorraden in Noord-Amerika juist met 11,6 ton krompen naar een totaal van 1.195,9 ton. In Azië geven de meeste spaarders en beleggers traditioneel nog steeds de voorkeur aan fysiek goud boven een belegging in goudaandelen. Daar bleef de totale voorraad van ETF’s in de eerste drie maanden van dit jaar onveranderd op slechts 67,7 ton goud. Volgens Juan Carlos Artigas van de World Gold Council bevestigen de cijfers de groei van de Europese goudmarkt. Hij verwacht dat de trend ook op de lange termijn intact zal blijven, omdat steeds meer spaarders en beleggers een deel van hun vermogen permanent in goud willen bewaren. Ze zien het vaker als een vast onderdeel van hun beleggingsportefeuille.

  Politiek risico
  De Europese goudmarkt kreeg in 2016 een flinke impuls door de negatieve rente, en het Britse referendum over een vertrek uit de Europese Unie. Niet alleen in de aanloop naar de Brexit werd er veel meer goud gekocht, ook daarna bleef het edelmetaal in de belangstelling staan. De vraag naar edelmetaal wordt bovendien versterkt door de opkomst van nationalistische en euro-sceptische partijen in belangrijke landen als Frankrijk en Duitsland. In Frankrijk worden op 23 april verkiezingen gehouden, terwijl de Duitsers in september naar de stembus mogen. De World Gold Council verwacht dat de onzekerheid over de toekomst van de Europese Unie en de gemeenschappelijke munt een blijvende vraag naar goud teweeg zal brengen. “Zo lang de rente extreem laag blijft is de stap naar goud eenvoudig te maken”, zo concludeert Artigas.
  Read more »
 5. Peak gold: feit of fabel?

  Peak gold: feit of fabel?
  Prognoses voor de goudkoers zijn grotendeels gebaseerd op het monetaire beleid van centrale banken, en de verwachtingen ten aanzien van de inflatie en politieke risico's. Dat wist u al. Maar waar men zelden bij stil staat, is dat die verwachtingen gebaseerd zijn op de veronderstelling dat er altijd voldoende aanbod van goud zal zijn. En juist dat wordt een onzekere factor, omdat de verwachting is dat de productie van goudmijnen spoedig een piek zal bereiken.

  Naar analogie met het ‘peak oil’ fenomeen in de oliesector wordt ook in de goudindustrie over een ‘peak gold’ scenario gedebatteerd. De achterliggende idee van de voorstanders van deze theorie luidt dat de piek in de goudproductie achter ons ligt en dat het vanaf nu alleen maar bergaf zal gaan. Net als bij olie, een decennium geleden, is ook bij ‘peak gold’ niet iedereen overtuigd van deze waarneming.

  Marktonderzoeker CPM Group wijdt in de marge van het, eerder deze week gepubliceerde, Gold Yearbook uitgebreid uit over deze theorie. De instelling wijst erop dat er in de periode tussen 2011 en 2016 meer nieuwe productiecapaciteit bij kwam dan er wegviel door uitgeputte mijnen. Door de daling van de goudprijs tussen 2013 en 2015 werd de goudmijnsector echter genoodzaakt te bezuinigen op exploratie. Daardoor zijn de huidige budgetten voor exploratie en nieuwe kapitaaluitgaven slechts een fractie van die in de jaren ’80 en ’90 van vorig eeuw. Het gevolg daarvan zal de komende jaren pas zichtbaar worden, als bestaande mijnen uitgeput raken en er onvoldoende nieuwe reserves aangeboord kunnen worden om die daling op te vangen.

  Onontgonnen werk

  Geologische studies tonen aan dat er nog veel goud beschikbaar is, wat in tegenspraak is met de ‘peak gold’ theorie. Onder meer het oosten van Rusland, het binnenland van China, Tibet en het Amazonegebied in Zuid-Amerika herbergen nog omvangrijke goudreserves. Deze zijn om uiteenlopende redenen nog niet ontgonnen. Slechte bereikbaarheid, politieke of sociale tegenkantingen of het feit dat die reserves aan de huidige goudprijs en technologie niet op een rendabele manier ontginbaar zijn, zijn daar een paar voorbeelden van. Daar komt ook nog eens bij dat er steeds meer aandacht is voor de impact van goudmijnen op het milieu. Daardoor lukt het mijnbouwbedrijven niet altijd om een vergunning rond te krijgen voor de aanleg van een nieuwe goudmijn. Volgens Ivan Glasenberg, directeur van mijnbouwgigant GlenCore, worden er vandaag de dag geen nieuwe grote goudmijnen meer gebouwd om de simpele reden dat er de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd is in het ontdekken van nieuwe goudaders. 

  Minder aanbod van goud?
  Een probleem bij het verifiëren van ‘peak gold’ is dat niet iedereen dezelfde cijfers gebruikt. Zo is de mondiale mijnproductie volgens CPM Group vorig jaar met 2,8 procent toegenomen. De instelling rekent voor dit jaar op een verdere toename met 0,6 procent. Vervolgens zou de mijnproductie tot het einde van dit decennium stabiliseren. Volgens Metals Focus, dat studies uitvoert in opdracht van de World Gold Council, bleef de goudproductie in 2016 ongewijzigd tegenover een jaar eerder. De globale productie piekte in het derde kwartaal op 850,4 ton om in het vierde kwartaal met 2 procent op jaarbasis te dalen naar 810,9 ton. Een derde instelling die zich bezig houdt met goudstatistieken is Thomson Reuters GFMS. Die zag de gecombineerde output vorig jaar met 1,5 procent afnemen naar 3.168 ton.

  Het lijkt in elk geval logisch dat de daling van de exploratie- en kapitaaluitgaven niet zonder gevolgen zal blijven. De precieze impact zal pas komend decennium duidelijk worden want er verloopt gemiddeld 5 tot 7 jaar tussen exploratie en de commerciële uitbating van een mijn. Voorspellingen doen over de gevolgen van de lagere mijnproductie is op dit moment erg lastig zonder te weten hoe de prijs over die periode zal evolueren. Bij hogere prijzen neemt bijvoorbeeld het aanbod van gerecycleerd goud (scrap) sterk toe. Dit kan een lagere mijnproductie tot op zekere hoogte compenseren.

  Read more »
Kiyoh
89%
Argentor Essayeurs
Reviewed with a score of 8.9 / 10 based on 1288 reviews