À partir de 01/07/'21 nous n'effectuerons plus de livraisons aux Pays-Bas avec Mikropakket NL. Pour l’instant, les dernières livraisons aux Pays-Bas auront donc lieu le 26/06/21. À partir de mi-juillet '21 les livraisons aux Pays-bas seront à nouveau possibles avec un nouveau partenaire d'expédition !

Garantie de rachat

Prix transparents

Expert depuis 1987

Livraison sécurisée

Toujours discret

Blog | Articles uniquement en néerlandais

 1. Basel III: voorlopig weinig impact op de goudmarkt

  Op 28 juni werden de Basel III-normen van kracht in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, dat met de London Bullion Market Association (LBMA) het internationale clearing house voor fysieke goudtransacties huisvest, volgt pas volgend jaar.

  Wat goud betreft, wordt onder Basel III een onderscheid gemaakt tussen toegewezen (allocated) en niet-toegewezen (unallocated) goud. Fysiek goud in eigen bezit is toegewezen, een papieren belofte van goudbezit (zoals een termijncontract) is dat niet.

  Voortaan krijgt allocated goud een ‘Tier 1’ status wat betekent dat het voor 100% meetelt als reserve-actief (net als bijvoorbeeld liquiditeiten). Aan allocated goud wordt dus geen risico toegekend. Voorheen (Basel II en eerder) hadden zowel allocated als unallocated goud een ‘Tier 3’ status en telden ze beiden voor de helft als reserve mee. Op korte termijn is dat vooral van belang voor de centrale banken en de ‘bullion banks’ die fysiek goud verhandelen. Voor gewone commerciële banken zonder link met goud verandert er niets.

  De goudreserves van centrale banken worden dus in één klap twee keer meer waard. In theorie wordt fysiek goud nu aantrekkelijker voor de centrale banken. In anticipatie heeft Hongarije in maart de goudreserves verdrievoudigd. Ook Thailand en Zambia kochten goud bij. Voor de bullion banks is het een gemengd verhaal. Ook hun eigen fysieke goudreserves worden meer waard maar voor het gedeelte dat non-allocated is (papiergoud) moeten ze meer reserves voorzien (85%). Dit betekent dat het voor hun lastiger, en vooral duurder, wordt om zich te financieren en die hogere kost zullen ze vroeg of laat doorrekenen aan hun klanten (goudproducenten, juweliers en kleine en grote goudhandelaren) die productie en voorraden financieren.

  Het door sommigen verwachte opwaartse prijseffect bij de start van Basel III is er alvast niet gekomen. Daarvoor is het nog veel te vroeg; bovendien spelen er op korte termijn nog te veel andere elementen (inflatie- en renteverwachtingen, dollar, etc.). Een stijgende volatiliteit ligt wel in lijn met de verwachtingen.

  Lire plus »
 2. Macron pleit voor goudverkopen

  Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn de balansen van de toonaangevende centrale banken bijna in omvang verdubbeld. Omgerekend in dollar ging het vorige maand om 7,9 miljard bij de Federal Reserve en 9,3 miljard dollar (7,9 miljard euro) voor de ECB. Tegelijk lopen ook de begrotingstekorten wereldwijd sterk op na de vele steunmaatregelen van de overheden terwijl er minder belastinginkomsten zijn.

  Toch is deze monetaire en fiscale steun blijkbaar nog niet voldoende want eerder dit jaar besliste het IMF om voor 650 miljard dollar aan Speciale Trekkings Rechten (SDR) uit te geven. SDR is een reservemunt die enkel centrale banken in nationale valuta kunnen omzetten. Van die 650 miljard dollar aan extra steun zou 34 miljard dollar aan Afrika worden voorbehouden.

  Te weinig, volgens de Franse president Macron, die op de recente top van de G7 een lans brak voor 100 miljard dollar extra steun via SDR’s. De G7 bestaat uit Canada, Frankrijk, Italië, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten & de Europese Unie. Het geld zou moeten komen van de G7-leden via de verkoop van een deel van hun goudvoorraad. De Franse centrale bank bezit zelf naar schatting 2 436 ton goud.

  Dit voorstel is op zijn minst bizar te noemen; bij de monetaire en fiscale steun komt het blijkbaar niet op enkele tientallen miljarden want de respectievelijke overheden gaan gewoon door met hun gulle politiek. Waarom moet er dan nu ineens goud worden verkocht?

  Het track record van centrale banken die goud verkopen oogt niet bepaald goed. Zo verkocht de toenmalige Britse Minister van Financiën Gordon Brown in 1999 een deel van de goudvoorraad tegen een absolute bodemprijs. Deze staat ruim 20 jaar later nog steeds als ‘the Brown bottom’ bekend. Ook de Canadese centrale bank verkocht in 2016 goud net voor een grote opwaartse beweging.

  Het IMF zelf bezit 2 815 ton goud en die hoeveelheid is sinds begin 2011 constant. In het verleden deed de instelling verschillende transacties maar de timing was achteraf gezien niet zo goed gekozen. Zo verkocht het IMF tussen oktober 2009 en eind 2010 403,3 ton goud. Het grootse deel daarvan werd door China en India gekocht. Aan het begin van de verkoopperiode noteerde goud nog onder de grens van 1 000 dollar maar op het einde was de goudprijs al opgelopen naar 1 350 dollar.

  Het voorstel van Macron viel alvast bij de Duitsers op een koude steen en ook bij de andere centrale banken lijkt er weinig animo voor een verkoop. De kans lijkt dan ook klein dat de Franse president zijn slag thuis zal halen.

  Lire plus »
 3. Marktoverzicht juni 2021

  Met een prijsdaling van meer dan 7% was juni de slechtste maand voor goud sinds november 2016. Deze prestatie staat in schril contrast met die van een maand eerder, toen goud 8% duurder werd.

  Begin juni noteerde goud nog op het hoogste niveau in 5 maanden maar door de barslechte juni-maand bedraagt het rendement sinds de start van 2021 nu -6,6%. In euro is de schade iets minder groot maar toch is er nog steeds een verlies van 4,4%.

  Zilver ging mee onderuit met goud waardoor het rendement sinds begin januari nu -0,8% bedraagt in dollar en +1,5% in euro. De goud/zilver ratio wijzigde in de loop van de maand nagenoeg niet en bleef in juni per saldo stabiel op 68. Merk op dat van alle edelmetalen sinds begin dit jaar enkel palladium een positief rendement weet voor te leggen (+13,6%). Net als goud en zilver dook ook platina in het rood.

  De aanleiding van de nieuwe uitverkoop lag bij de Federal Reserve die sneller dan verwacht renteverhogingen in het vooruitzicht stelde. Tot de meeting van 16 juni gingen de Amerikaanse centrale bankiers er nog van uit dat de inflatie een tijdelijk fenomeen was. Maar de opeenvolgende stijgingen van de producenten- en consumentenprijzen deed hen het geweer van schouder veranderen. De index van de consumentenprijzen (cpi) klom vorige maand met 5% of de grootste toename sinds 2008.

  De Fed ziet nu voor het einde van 2023 al een mogelijkheid voor 2 renteverhogingen. Toch worden de obligatie-inkopen tegen een tempo van 120 miljard dollar per maand gewoon verder gezet. Dit is een indicatie dat het vertrouwen bij de centrale bankiers in de economische heropleving toch niet zo groot is.

  De evolutie van de langetermijnrente laat zien dat ook de kapitaalmarkten hun twijfels hebben bij het economische groeiverhaal. Ondanks de uitspraken van de Federal Reserve en de inflatie-opstoot komt de langetermijnrente nauwelijks van zijn plaats. Het rendement op de 10-jaarse Amerikaanse overheidsobligatie blijft rond 1,5% schommelen, ver onder de top van eind maart.

  Van de 3 elementen die de edelmetaalprijzen ondersteunden, blijven er nog steeds 2 over. De inflatie loopt op en de langetermijnrente is nog steeds laag. Dit betekent dat de reële rente, de enige maatstaf voor uw koopkracht, negatief blijft. Enkel de dollar werkt (voorlopig) niet meer mee.  Het vooruitzicht op renteverhogingen (binnen 2 jaar) liet de Amerikaanse munt opveren. Toch noteert het euro/dollar valutapaar nog hoger dan 3 maanden geleden

  Lire plus »
 4. Basel III: Feiten en fabels voor de edelmetalen

  Binnen afzienbare tijd worden de Basel III-normen van kracht voor de bankensector. Over de gevolgen daarvan voor de edelmetaalmarkten doen heel wat fabels de ronde.

  Basel III omvat een set van regels die opgemaakt werden door de Financial Stability Board, die op zijn beurt onder controle staat van de Bank of International Settlements (BIS), die alle centrale banken overziet. Bedoeling van de regels is de stabiliteit van het financiële systeem te waarborgen in het geval van externe schokken zoals bijvoorbeeld in 2008 en meer recent bij de start van de coronacrisis vorig jaar.

  Zonder al te diep in te willen gaan op de technische details komt het er op neer dat tegenover risicovolle activa die de banken aanhouden ook voldoende onderpand moet zijn (bijvoorbeeld reserves onder de vorm van deposito’s of gewaarborgd overheidspapier). Tot die risicovolle activa worden ook de goud termijncontracten of ‘papiergoud’ gerekend. Het grootste deel van alle afgeleide producten op goud (synthetische trackers en hefboomproducten) zijn gebaseerd op dit papiergoud. Alleen fysiek goud en producten die volledig gedekt worden door fysiek goud gelden als 100% reserve-actief. Bij papieren goud is dit niet het geval.

  Het wordt met andere woorden een stuk duurder voor commerciële banken om papieren goud aan te houden dat niet gedekt wordt door fysiek goud. Het gaat concreet om 63 banken die lid zijn van de London Bullion Market Association (LBMA) en die voor eigen rekening en die van derden goud verhandelen. Volgens de nieuwe Basel III-regels moeten, voor het papiergoud-gedeelte waar geen fysiek goud tegenover staat, de reserves worden opgetrokken. Dat zou de handel in papiergoud sowieso een stuk duurder maken en mogelijk zelfs onrendabel.

  Sommige analisten gaan zover om het einde van de papiergoud-markt te voorspellen maar dit is alvast op korte termijn een brug te ver. Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevolgen van deze maatregel af te zwakken. Zo kunnen centrale banken de getroffen commerciële banken te hulp schieten door de reserves aan te vullen en op die manier aan Basel III te voldoen.  Een andere mogelijkheid is de uitbreiding van bestaande leasing- en swap-overeenkomsten tussen banken onderling, of met een centrale bank (die fysiek goud bezit) als tegenpartij.

  De volledige implementatie van Basel III is pas tegen 1 januari 2023 gepland, oftewel binnen iets meer dan anderhalf jaar. Verschillende deelaspecten van het akkoord worden al vroeger van kracht en een aantal grote landen wil al voor de deadline aan alle nieuwe regels voldoen. Samengevat is het op dit moment nog onzeker hoe ver de impact van de nieuwe regels zal reiken. Er zullen zeker gevolgen zijn voor de goudmarkt maar nu al het einde van de papiermarkt voorspellen en een explosie van de fysieke goudprijs is op zijn minst voorbarig.

  Lire plus »
 5. Marktoverzicht mei 2021

  Met een klim van 8% was mei de beste maand voor goud sinds juli vorig jaar. Vanaf het dieptepunt dat eind maart werd neergezet, klom de goudprijs 14% hoger. Zilver liet een gelijkaardige beweging zien en noteert nu 18% boven het bodemniveau van twee maanden geleden.

  Goud noteert nu weer met een klein positief rendement nadat het gele metaal sinds 8 januari steevast lager noteerde dan bij de start van 2021. Een troy ounce zilver staat nu ongeveer 6% boven het niveau van de jaarstart. De rendementscijfers zijn in dollar en in euro nagenoeg gelijk. De goud/zilver ratio maakte in de loop van de maand een uitstapje richting 65 maar bleef in mei per saldo stabiel op 68.

  De edelmetaalprijzen worden op dit moment door verschillende elementen ondersteund. De inflatiecijfers liggen boven de verwachtingen, de nominale langetermijnrente stijgt voorlopig niet verder en de dollar blijft zwak op koers liggen. In de Verenigde Staten klom de index van de consumentenprijzen (CPI) met 4,2%, de grootste stijging sinds 2008. Ook elders neemt de inflatie toe. Economen voorspellen dat de globale inflatie in 2021 het hoogste niveau in 35 jaar zal bereiken. Toch is de officiële beleidspositie van alle belangrijke centrale bankiers nog steeds dat de oplopende inflatie een tijdelijk fenomeen is.

  In realiteit komt een hogere inflatie centrale bankiers en beleidsmakers niet slecht uit gezien de hoge en steeds verder oplopende schuldgraad van alle grote economieën. Zo blijft het balanstotaal van de Federal Reserve, de basis voor kredietverlening door commerciële banken, verder aandikken. In de loop van juni wordt de kaap van 8 biljoen (8000 miljard) dollar gerond. Ondanks de oplopende inflatiecijfers en de toenemende tekorten slaagt de langetermijnrente er niet in om nieuwe toppen neer te zetten. Sinds eind maart is de rente zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone per saldo niet verder opgelopen.

  Wat de tekorten betreft, is er dus ‘goed nieuws’: president Biden wil het uitgavenbudget van de Amerikaanse federale overheid optrekken naar 6 triljoen dollar. Dit kan het begrotingstekort tot 1,8 triljoen dollar doen oplopen. Maar zolang de langetermijnrente onder het niveau van de inflatie ligt, gaat het dus om ‘gratis’ geld dat de overheid kan spenderen. Wat investeerders moeten onthouden, is dat de reële rente weer steeds verder onder nul duikt. Met andere woorden, uw koopkracht gaat er steeds verder op achteruit. Op de termijnmarkten is het aantal speculatieve long posities de voorbije weken licht toegenomen. Toch bevinden deze zich nog ver onder de toppen van 2019 en 2016. Ook het aantal contracten in omloop (open intrest) en de volumes wijzen niet op oververhitting.

  Lire plus »
 6. Goud en de Wereldbeker Voetbal

  Goud en de Wereldbeker Voetbal

  Het is ook in de editie van 2018 niet voor onze Rode Duivels weggelegd, maar komende zondag zullen de spelers van Frankrijk of Kroatië de gouden FIFA wereldbeker-trofee aan elkaar doorgeven.


  Aan die trofee is een apart verhaal verbonden. Het is een beeltenis van 2 atleten die de aardbol omhoog houden. Het vorige ontwerp, dat al sinds 1930 meeging, was een beeltenis van de Griekse godin Nike. Maar dit origineel werd in 1970 gestolen (en sindsdien nooit teruggevonden) waarna een wedstrijd werd uitgeschreven onder designers om een nieuw exemplaar voor te stellen. Winnaar was de Italiaan Silvio Gazzaniga, wiens ontwerp als beste werd gekozen uit 52 verschillende deelnemers. De wereldbeker is 36,8 centimeter hoog en bevat 6,1 kilogram aan 18 karaat goud. De trofee werd in 1971 gemaakt en voor het eerst uitgereikt in 1974 aan de toenmalige winnaar West-Duitsland. De pure goudwaarde van de trofee schommelt rond 175.000 dollar maar de werkelijke waarde ligt een stuk hoger.


  De beker is eigendom van de Wereldvoetbalbond FIFA die deze elke vier jaar uitreikt. De winnaar mag de trofee echter niet houden maar krijgt wel een replica mee naar huis. Het origineel, waar de naam van de winnaar wordt bij gegraveerd, verdwijnt opnieuw achter slot en grendel bij de FIFA, maar niet vooraleer er een grondige controle en herstelprocedure is uitgevoerd. Zowel de opfrisbeurt als het produceren van de replica wordt toevertrouwd aan het Italiaanse bedrijf GDE Bertoni gevestigd in de buurt van Milaan. GDE Bertoni is gespecialiseerd in de artisanale productie van trofeeën en medailles.

  Lire plus »
 7. Rusland start kampioenschap goud zoeken

  De Russische regio Madagan organiseert deze zomer voor het eerst een kampioenschap goud zoeken, zo meldt persbureau Itar-Tass. De winnaar gaat naar huis met 1 miljoen roebels, wat omgerekend naar de actuele wisselkoers ongeveer €15.600 is. Het kampioenschap moet de winning van goud in de regio onder de aandacht brengen en de interesse in de regio Kolyma vergroten, een gebied in het verre oosten van Rusland waar al veel goud gevonden is.

  De organisatie verstrekt aan alle deelnemers van de competitie dezelfde schaal, zodat er een gelijk speelveld is waaruit de beste goudzoeker naar boven moet komen. Het idee voor een dergelijke competitie werd gesteund door verschillende goudmijnen in de regio. Het is positieve reclame voor een industrie die veel werkgelegenheid verschaft, maar die tegelijkertijd een negatieve impact heeft op het milieu. Alexander Basansky, voorzitter van de vereniging voor grondgebruik in Madagan, zei dat zakenmensen bereid zijn 1 miljoen roebels te geven aan de winnaar. Voor de nummers twee en drie worden kleinere prijzen bedacht.

  Kolyma

  De eerste ronde van het kampioenschap goud zoeken zal in juni plaatsvinden en is uitsluitend bestemd voor deelnemers uit de regio Kolyma. De tweede ronde wordt in juli gehouden in Madagan, gedurende een internationale investeringsbeurs. Aan deze ronde mogen ook goudzoekers uit andere regio’s deelnemen. Kolyma is een van de meest productieve regio’s voor de Russische goudmijnsector. Vorig jaar werd er in dit gebied 24 ton goud uit de grond gehaald, ongeveer tien procent van de totale productie van alle goudmijnen in Rusland. Ook is het gebied rijk aan zilver, want in 2014 werd er 960 ton van het grijze edelmetaal uit de grond gehaald.

  Rusland schroeft productie goudmijnen op

  Rusland heeft haar goudmijnproductie de afgelopen jaren flink opgeschroefd en haalde in 2013 ongeveer 250 ton goud uit de grond. Dat is vergelijkbaar met de productie van landen als de Verenigde Staten en Australië. De goudmijnen in Rusland verkopen hun product direct aan binnenlandse banken, die het weer doorverkopen aan de centrale bank of aan internationale goudbanken. In 2014 voegde de centrale bank van Rusland ongeveer 150 ton goud aan haar reserves toe, waarvan een deel afkomstig was van binnenlandse mijnproductie. Geen andere centrale bank kocht het afgelopen jaar zoveel goud als die van Rusland.

  Bron: Tass
  Lire plus »
 8. Rentebesluit Bank of Engeland duwt goudprijs weer de hoogte in

  De goudprijs schoot vandaag weer omhoog, dit keer als gevolg van de renteverlaging van de Bank of England. De centrale bank verlaagde de rente van 0,5% naar 0,25% en kondigde daarnaast een nieuw stimuleringsprogramma aan. De komende zes maanden zal de centrale bank voor £60 miljard aan staatsobligaties en voor £10 miljard aan bedrijfsobligaties opkopen om de rente verder omlaag te drukken.

  Volgens de Britse centrale bank zien de vooruitzichten voor de economie er somber uit en is er dus meer monetaire stimulering nodig. Economen van de bank voorzien een uiterst zwakke groei van de economie, die gepaard zal gaan met een oplopende werkloosheid, dalende huizenprijzen en een oplopende inflatie. Dat vraagt volgens de gouverneur van de centrale bank om een verruiming van het monetaire beleid.

  Goudprijs verder omhoog
  Door het rentebesluit steeg de goudprijs in Britse ponden naar £1.032,50 per troy ounce, een stijging van meer dan een procent. De prijs van goud steeg in dollars naar $1.363,00 en in euro’s naar €1.223,00 per troy ounce. Voor de Amerikaanse valuta is dat bijna het hoogste niveau in twee jaar, voor de Europese munt bijna de hoogste koers in meer dan drie jaar. Zilver lijkt wat minder te profiteren van het rentebesluit van de Bank of England, maar daar moeten we gelijk aan toevoegen dat zilver dit jaar al een indrukwekkende stijging achter de rug heeft. Sinds het begin van dit jaar is de zilverprijs met bijna 50 procent gestegen en zakte de goud-zilverratio naar het laagste niveau sinds 2014. Kreeg je in maart nog 83 troy ounce zilver voor 1 troy ounce goud, is dat nu nog maar 66 troy ounce.

  Vlucht naar edelmetalen
  Verschillende banken hebben vanwege het ruime monetaire beleid van de centrale banken hun koersdoel voor goud al naar boven bijgesteld. Zo bleef de langverwachte renteverhoging in de Verenigde Staten uit, terwijl de centrale banken van de Eurozone en Japan de geldkraan dit jaar juist verder open draaiden. De Bank of Japan introduceerde een negatieve rente en verdubbelde de aankopen van ETF’s, terwijl de ECB haar QE-programma van €60 naar €80 miljard per maand verhoogde. Nu ook de Bank of England meer monetaire stimulering gaat toepassen worden de vooruitzichten voor edelmetalen nog positiever. Banken als JP Morgan, Credit Suisse en de Royal Bank of Canada houden nu al rekening met een stijging van de goudprijs tot $1.500,00 per troy ounce tegen het einde van dit jaar.

  Bron: Bank of England
  Lire plus »
 9. Goudprijs stijgt na rentebesluit Federal Reserve

  Goudprijs stijgt na rentebesluit Federal Reserve
  De goudprijs schoot woensdagavond met 2% omhoog naar $1.260 per troy ounce, nadat de Federal Reserve bekendmaakte de rente voorlopig niet te verhogen. De Amerikaanse centrale bank heeft haar verwachtingen voor de economische groei naar beneden bijgesteld en zal daarom minder renteverhogingen doorvoeren dan eerder werd verwacht.

  Beloofde de Amerikaanse centrale bank eind vorig jaar nog vier renteverhogingen voor 2016, nu is dat aantal bijgesteld naar twee. In december werd de rente voor het eerste sinds het uitbreken van de financiële crisis verhoogd, maar het is nog maar de vraag hoeveel ruimte er is om de rente verder te verhogen. Door de plotselinge onrust op de aandelenmarkt en toenemende zorgen over de kracht van de Chinese economie hadden veel beleggers en analisten hun verwachtingen van het monetaire beleid al getemperd. Desondanks waren beleggers toch verrast door de verklaring van Fed-voorzitster Janet Yellen.

  Goudprijs omhoog, dollar omlaag
  De dollar ging onderuit, terwijl de goudprijs in korte tijd meer dan 2% omhoog schoot van $1.230 naar $1.260 per troy ounce. De wisselkoers tussen de euro en de dollar steeg naar $1,1327, het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar. Ook op de aandelenmarkt werd het uitblijven van een renteverhoging positief ontvangen, want de Dow Jones index ging een half procent omhoog. Het uitblijven van een renteverhoging zorgde ook voor een daling van de rente op Amerikaanse staatsobligaties.

  Rente naar 3% in 2018?
  De Amerikaanse centrale bank is nog steeds voornemens de rente substantieel te verhogen. Eind 2017 wil de centrale bank de rente verhoogd hebben naar 1,875%, terwijl 3% tegen het einde van 2018 mogelijk moet zijn. Het is de vraag of de Amerikaanse economie een dergelijke renteverhoging wel kan dragen. De vorige keer dat de centrale bank de rente verhoogde leidde dat tot het uiteenspatten van de vastgoedbubbel.

  Rente en goud
  De verwachting van een renteverhoging in de Verenigde Staten zette de goudprijs vorig jaar onder druk. Maar door de onzekerheid op de financiële markten durven centrale banken het monetaire beleid niet meer te verscherpen. Sterker nog, centrale banken als de ECB en de Bank of Japan verlaagden dit jaar de rente in een poging de economie te stimuleren.

  Bron: The Wall Street Journal
  Lire plus »
 10. World Gold Council verwacht hogere industriële vraag naar goud

  World Gold Council verwacht hogere industriële vraag naar goud

  Tussen 2010 en 2016 daalde de vraag naar goud voor toepassingen in de elektronica-industrie met 71 ton. Maar sinds het vierde kwartaal van 2016 is er sprake van een kentering. Wat zuiver elektrische applicaties betreft, werd er vorig jaar al meer goud verbruikt dan platina en palladium, 2 edelmetalen die nochtans om hun industrieel gebruik bekend staan. De World Gold Council (WGC) is op basis van een recente studie van mening dat deze trend zich de komende jaren zal doorzetten. De instelling ziet 3 grote groeimarkten wat betreft de industriële vraag naar goud.

  Een eerste is de halfgeleidersector. De jongste generatie halfgeleiders voor mobiele toepassingen bevatten meer goud dan hun voorgangers. Dat komt omdat nieuwe functies zoals gezichtsherkenning, draadloos opladen en infrarood sensoren meer geavanceerde halfgeleiders vereisen. Dit maakt dat de goudcomponent in deze chips verder zal toenemen. 

  Auto-industrie & groene energie
  De WGC verwacht ook een stijgende vraag naar goud vanuit de auto-industrie. Die hogere consumptie valt samen met de toenemende populariteit van elektrische en hybride voertuigen die meer halfgeleiders en sensoren bevatten dan klassieke auto’s. Ook in dit type halfgeleiders speelt goud een rol. De steeds hogere eisen op het vlak van connectiviteit werken deze trend ook in de hand. Veel auto’s zijn nu al rijdende mobiele hotspots en met de doorbraak van (gedeeltelijk) zelfrijdende wagens zal dit fenomeen nog toenemen. Een derde groeipool is de groene energie. De WGC ziet bijvoorbeeld veel kansen in het segment van zonne-energie. Zo worden er steeds meer gouden nanopartikels gebruikt in zonnepanelen. Bedoeling is om meer zonne-energie te kunnen opslaan en om te zetten naar elektriciteit. 

  Goud als strategische hedge
  Naast de hogere industriële vraag wees de WGC in dezelfde studie ook op de voordelen van goud als strategische hedge. Het hoofd Investment Research van de instelling pleitte ervoor om goud niet alleen te kopen bij een correctie op de aandelenmarkten. Het gele metaal heeft een toegevoegde waarde in investeringsportefeuilles door de cyclus heen wegens het koopkrachtbehoud op langere termijn.

  Bron: World Gold Council

  Lire plus »
Page