Per 01/07/'21 kunnen wij geen leveringen meer uitvoeren in Nederland via Mikropakket NL. Voorlopig laatste leveringen in Nederland op 26/07/'21. Vanaf half juli '21 leveringen in Nederland terug mogelijk via nieuwe partner!

Terugkoop garantie

Scherpe en transparante prijs

Expert sinds 1987

Afhalen en leveren

Altijd discreet

BESTEL- & BETALINGSPROCEDURE


1. Producten toevoegen uw winkelwagen
U voegt het gewenste aantal producten toe aan uw winkelwagen via de corresponderende productpagina's. Ook in uw winkelwagen, worden onze prijzen iedere minuut aangepast aan de actuele koersen.


2. Koers vastleggen & afrekenen
Bent u tevreden over uw keuze? Dan kan u uw bestelling afrekenen. Eerst en vooral dient u het bezorgadres in te vullen. Indien u kiest voor een ophaling in ons kantoor, vult u bij het bezorgadres uw eigen adres (factuuradres) in. Vervolgens duidt u aan of u de bestelling zelf wenst af te halen in ons kantoor of u ze thuis wil laat leveren. U krijgt een overzicht van het totaal te betalen bedrag en het voorschot.


3. Bestelling plaatsen & voorschot betalen
Meteen na het plaatsen van uw bestelling moet u een voorschot van 3%, met een maximum van €500, betalen opdat uw order als geldig zal worden beschouwd. De betaling van het voorschot gebeurt online via debet kaart meteen na plaatsing van uw order.


4. Uw bestelling wordt geregistreerd
Enkel na succesvolle betaling van het voorschot zal uw order worden geregistreerd. U ontvangt een bevestigingsmail met alle details van uw transactie en de betalingsinformatie. Als u na verloop van tijd nog steeds geen bevestigingsmail ontving, controleer dan best even uw spamfilter.


5. Uw bestelling wordt verwerkt
Van zodra uw order correct geregistreerd is, gaan wij aan de slag met de verwerking van uw order. De door u bestelde goederen worden gereserveerd en klaar gelegd ter verzending of ophaling.


6. Betaling van saldo
De prijs wordt vastgelegd op het moment u de bestelling correct hebt afgerond. U betaalt het resterende saldo van uw order via bankoverschrijving via uw eigen home banking of vanuit uw bankkantoor.


7. Levering of ophaling
Uw bestelling ligt klaar ter verzending of ophaling. Van zodra u onze bevestiging hebt ontvangen, kan u uw order ophalen in ons kantoor. Hebt u gekozen voor een levering? Dan spreken we eerst een datum af waarop u de levering kan ontvangen alvorens we de bestelling verzenden.VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BESTEL- & BETALINGSPROCEDURE+ U kan 24 op 7 zelf een bestelling plaatsen via onze webshop. Onze webshop is ALTIJD open! Ook buiten onze openingsuren, tijdens het weekend en op feestdagen worden onze prijzen iedere minuut aangepast aan de geldende koersen. U kan de volledige online bestelprocedure hierboven raadplegen.

+ U kan uw bestelling telefonisch doorgeven (enkel voor gekende B2B klanten). Indien u over een geldig btw-nummer beschikt en u reeds geregistreerd bent bij Argentor als klant, kan u tijdens onze openingsuren uw bestelling telefonisch doorgeven.

+ U kan uw bestelling plaatsen in ons kantoor. Tijdens onze openingsuren kan u steeds in ons kantoor terecht voor een aankoop rechtstreeks aan het loket of voor het plaatsen van een bestelling.+ Wanneer u online een bestelling plaatst op onze webshop moet u eerst een voorschot van 3%, met een maximum van €500, betalen. De betaling van het voorschot gebeurt online via debetkaart (Maestro) via Bancontact of iDeal. Wij aanvaarden geen kredietkaarten! Het saldo van uw online bestelling kan enkel via overschrijving betaald worden.

+ Wanneer u een bestelling plaatst aan het loket in ons kantoor, moet u ook een voorschot betalen. Dat kan in contanten (maximum €3.000)1 of via betaalterminal. Betalen met de kaart kan enkel met debet bankkaarten (Maestro). Wij aanvaarden geen kredietkaarten! Het saldo van uw bestelling kan nadien enkel via overschrijving betaald worden.

+ Aankopen aan het loket kunnen ook in contanten (maximum €3.000)1 of via betaalterminal betaald worden. Betalen met de kaart kan enkel met debet bankkaarten (Maestro). Wij aanvaarden geen kredietkaarten! Let op: de betaallimiet van uw bankkaart moet hoog genoeg ingesteld zijn om bepaalde bedragen te kunnen betalen.

+ Professionele klanten moeten ALTIJD via overschrijving of betaalterminal betalen. Sinds de aanpassing van de wetgeving omtrent contante betalingen (18 september 2017)2, mogen wij van professionele klanten niets meer in contanten ontvangen. Alle aankopen, ongeacht de totaalwaarde, zullen moeten worden betaald via bankoverschrijving, via betaalterminal (enkel Maestro), of voldaan worden door een wissel.


1: De betaling in contanten mag, ongeacht de totaalwaarde, maximum €3.000 bedragen. Alle bedragen daarboven moeten worden betaald via bankoverschrijving of betaalterminal (enkel Maestro). Bijvoorbeeld: U koopt 3 Krugerrands t.w.v. €3.390; dan mag u €3.000 in contanten betalen. De overige €390 zal via overschrijving of via betaalterminal moeten worden voldaan.

2: Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contantenDe prijs van uw bestelling wordt vastgelegd op het moment u de bestelling plaatst. Wanneer u een bestelling plaatst, bent u verzekerd van die gefixeerde prijs gedurende 3 werkdagen. Dat houdt in dat u niet extra zal moeten opleggen wanneer er zich een stijging in de prijs voordoet. Om het koersrisico tot een absolute minimum te beperken, wordt de koers en de door u bestelde hoeveelheid aan edelmetalen daarom meteen door ons vastgelegd op de beurs. Zo bent u zeker van uw prijs, en wij ook.

Argentor vraagt daarom een voorschot ter bescherming voor tal van klanten die vervolgens hun aankoopverplichting niet nakomen.Het kan soms enkele minuten duren vooraleer uw bestelling verwerkt is en u de bevestigingsmail ontvangt. U hoeft zich dus niet meteen zorgen te maken.

Controleer altijd eerst uw ongewenste mails! Automatisch gegenereerde berichten (zoals de bevestigingsmail van Argentor) worden door sommige spamfilters tegen gehouden. Controleer vervolgens of de betaling van het voorschot correct werd geregistreerd. Enkel na succesvolle betaling van het voorschot zal uw order worden geregistreerd. Indien de betaling van het voorschot niet correct werd uitgevoerd zal het order niet geplaatst zijn en zal u zodoende geen bevestigingsmail ontvangen.

Neem in geval van twijfel gerust telefonisch contact met ons op via het nummer +32 (0)3 303 72 72 of stuur een mailtje naar info@argentorshop.be.Wij fixeren de prijs van uw bestelling gedurende 3 werkdagen. Gelieve er rekening mee te houden dat een overschrijving binnen België vaak 1 tot 2 werkdagen in beslag kan nemen. Voor buitenlandse overschrijvingen kan dat zelfs langer duren. Om onze termijnen te kunnen respecteren, kan u de overschrijving dus best meteen uitvoeren.

Overschrijdt u onze vooropgestelde betalingstermijn, behoudt Argentor het recht om de prijs van uw bestelling te herzien. U zal slechts de hoeveelheid aangekochte goederen ontvangen tegen de prijs die overeenstemt met de koers geldig op het moment van de betaling van het saldo, in zoverre die koers hoger ligt dan de koers waarop de bestelling initieel werd geplaatst.

In geen geval wordt het onmiddellijk betaalde voorschot op tijdstip van het plaatsen van de bestelling terugbetaald. Het voorschot zal aangewend worden om administratiekosten te dekken. Argentor Essayeurs behoudt vervolgens het recht alle toekomstige bestellingen te weigeren.Het annuleren van een bestelling is niet mogelijk! Bij het plaatsen van uw bestelling gaat u het engagement tot aankoop aan. Ieder order is onherroepelijk en niet-vrijblijvend, ongeacht welke andersluidende mededeling ook.

In geen geval wordt het onmiddellijk betaalde voorschot op tijdstip van het plaatsen van de bestelling terugbetaald. Het voorschot zal aangewend worden om administratiekosten te dekken. Argentor Essayeurs behoudt vervolgens het recht alle toekomstige bestellingen te weigeren.Neen, dat gaat niet. De koers wordt vastgelegd op het moment u de bestelling plaatst via onze webshop of aan het loket in ons kantoor. Die koers wordt vervolgens door Argentor gefixeerd op de beurs. Op die manier moet u ook niets extra betalen indien er een koersstijging zou zijn.Neen, dat gaat niet. Hoewel u als consument, in de meeste gevallen, beroep kan doen op uw herroepingsrecht1, is dat recht niet van toepassing wanneer de aard van de goederen en/of diensten van speculatieve aard is, en wanneer de overeenkomst een financiële dienst betreft2. Wij zijn om die redenen niet verplicht de goederen terug te vergoeden aan de oorspronkelijke prijs wanneer u deze terug wenst in te leveren.


1: Art. VI.47.§ 1. Onverminderd artikel VI.53 beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 zijn vermeld.

2: Art. VI.53. De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor: 2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.Neen, dat hoeft niet. Wij hanteren geen minimumbedragen. Wij rekenen wel een administratiekost van €5 (excl. btw) voor alle webshop-orders onder €1.000, en een administratiekost van €10 (excl. btw) voor alle loket-aankopen onder €100.U hoeft geen afspraak te maken bij Argentor voor de aankoop van edelmetalen. U kan steeds, zonder afspraak, in ons kantoor terecht van maandag tot donderdag van 09.00u tot 17.00u en op vrijdag van 09.00u tot 13.00u.

Onze sluitingsdagen en jaarlijkse vakanties kan u raadplegen via de contactpagina.Ja, dat kan. U kan steeds, met of zonder afspraak in ons kantoor terecht voor inlichtingen en/of advies. Tevens kan u ons uitgebreid gamma bekijken alvorens een aankoop te plaatsen.Neen, u zal zelf opslag moeten voorzien. U kan steeds contact opnemen met uw bankkantoor voor de huur van een kluis.