Terugkoop garantie

Scherpe en transparante prijs

Expert sinds 1987

Afhalen en leveren

Altijd discreet

Blog

 1. Jaaroverzicht edelmetaalmarkt 2020

  2020 was een bewogen jaar voor de edelmetalen. Goud zette met een rendement van bijna 25% (in dollar) de beste prestatie neer sinds 2010. Door de waardedaling van de dollar tegenover de euro deed goud het uitgedrukt in de Europese eenheidsmunt iets minder goed, al was er met een rendement van 14% weinig reden tot klagen. Goud bracht sinds 2005 gemiddeld bijna 12% per jaar op, een prestatie die weinig activa kunnen evenaren.

  Zilver deed het voor het eerst sinds 2016 beter dan goud en zette met een klim van meer dan  48% eveneens de beste prestatie sinds 2010 neer. Het goedkoopste edelmetaal profiteerde naast de link met goud ook van de rally van de industriële metalen. Naast een aanhoudend hoge investeringsvraag kent zilver vooral industriële toepassingen.

  De prijsevolutie van de edelmetalen had in 2020 veel weg van een rollercoaster. Na een sterk jaarbegin volgde een korte maar hevige inzinking in maart op het hoogtepunt van de coronacrisis. Bij goud viel de schade al met al nog mee maar de zilverprijs daalde naar het laagste niveau sinds 2009.  Vanaf einde maart volgde een snel herstel tot op de piek van augustus. Goud bereikte toen een nieuwe nominale recordkoers boven 2070 dollar en zilver strandde op een zucht van 30 dollar, nog ver onder de pieken van 2011 en 1980. Het najaar stond in het teken van consolidatie.

  Goud en in mindere mate zilver waren een van de weinige grondstoffen die goedkoper werden na het positieve vaccinnieuws. Dit heeft op zich weinig te maken met de vooruitzichten op langere termijn maar wel met een tijdelijke rotatie van investeringsgelden naar meer risicovolle activa. Het gele metaal  viel daarbij terug tot 1760 dollar en zilver tot  22 dollar. Naar het jaareinde toe liepen de prijzen weer op.

  De goud/zilver ratio daalde van een historische piek van 126,5 in maart naar 70. De extreme onderwaardering van zilver is dus voorbij, wat niet betekent dat er geen opwaarts potentieel meer is. De primaire zilvermarkt (verschil tussen mijnproductie en fysieke vraag) is in deficit. Bijna 70% van alle gedolven zilver is een bijproduct van andere metalen. Daarnaast blijft de investeringsvraag aanhoudend hoog.

  De vooruitzichten voor de edelmetalen blijven uitstekend door een aanhoudende groei van de geldhoeveelheid, aantrekkende inflatieverwachtingen en vooral een negatieve reële rente. 

  Lees meer »
 2. Vooruitzichten grootbanken 2021

  December is traditioneel een “lijstjesmaand” waarin alle grote financiële instellingen uitpakken met prijsprognoses voor verschillende activa, waaronder ook goud. De meningen lopen daarbij uiteraard uiteen maar in grote lijnen is de analyse van de vooruitzichten vrij gelijklopend. Verschillen zijn er op het vlak van interpretatie en timing van bepaalde trends.

  Een belangrijk element waar nagenoeg een consensus over heerst, is dat de reële rente (nominale rente min inflatie) in alle grote valutazones negatief is en dit ook in 2021 zal blijven.

  De Federal Reserve en andere centrale banken blijven volop vastrentende activa aankopen, wat de lange rente laag houdt. Tegelijk maakten de centrale bankiers duidelijk dat ook bij een economisch herstel en een oplopende inflatie de korte rente niet snel zal worden verhoogd. De gecombineerde schulden van overheden, bedrijven en gezinnen waren al hoog en zijn door de coronacrisis opgelopen naar historische recordniveaus. Een te snel oplopende rente moet dus te allen prijzen worden vermeden omdat deze het economisch herstel kan ontregelen.

  De monetaire en fiscale politiek trekt dus volop de kaart van de stimuli en dit is op langere termijn nefast voor de koopkracht van de valuta. Niet toevallig noteert de dollarindex op het laagste niveau in bijna 3 jaar.

  Om die redenen verwachten Goldman Sachs en Citigroup dat de goudprijs in 2021 snel weer boven de grens van 2000 dollar zal noteren. Société Générale (SocGen) deelt die mening, maar verwacht nadien wel een terugval wanneer de economie in de tweede jaarhelft van 2021 terug aantrekt en veilige haven beleggingen als goud minder in trek zullen zijn.

  ABN Amro is voorzichtiger en hanteert een prijsdoel van 2000 dollar eind 2021. De Nederlandse bank is bezorgd over de forse groei in goud ETF’s tijdens 2020 en het hoge aantal uitstaande long posities in goud op de termijnmarkten. Bij liquidatie van deze posities kan de goudprijs onder druk komen. Bij een aantrekkende economische groei verwacht ABN Amro dat ook de rente terug zal toenemen, wat ongunstig zou zijn voor goud.

  Bedenking hierbij is dat een economisch herstel en een oplopende rente niet per se negatief hoeft te zijn voor goud. Zolang de toename van de inflatie even hoog of hoger ligt dan de rentestijging, stijgt de reële rente niet.

  Nog volgens Goldman Sachs vormen bitcoin en andere cryptovaluta op langere termijn geen bedreiging voor goud. Op korte termijn is er door het positieve nieuws rond de coronavaccins een trend naar meer risicovolle activa waar ook de crypto’s volop van profiteren. Er zijn echter geen redenen om aan te nemen dat deze de plaats zullen innemen van goud als hedge tegen muntontwaarding (inflatie) of onheil in het financieel systeem.

  Lees meer »
 3. Fysieke vraag trekt aan

  Zwitserland is het grootste doorvoerland van fysiek goud ter wereld. Naar schatting twee derde van de globale verhandelde hoeveelheid fysiek goud passeert langs het land. Dit danken de Zwitsers aan de locatie van verschillende raffinaderijen op hun grondgebied. De in- en uitvoerstromen van Zwitserland naar de andere landen geven dan ook een vrij goed beeld van de evolutie in de fysieke vraag.

  De vraag naar fysiek goud uit de kleinhandel en de juwelenindustrie nam in november een hoge vlucht na een terugval tijdens de zomermaanden. Zwitserland exporteerde grote hoeveelheden fysiek goud naar traditioneel sterke afnemers als India en Turkije. Opmerkelijk is wel dat India op de voet werd gevolgd door de Verenigde Staten. In november ging het om 20 ton of ruim het dubbele van dezelfde maand een jaar eerder. Tussen januari en november vloog al bijna 500 ton goud de Atlantische Oceaan over. Een deel daarvan maakte ook de omgekeerde beweging. Dit komt omdat op de (Amerikaanse) termijnmarkten steeds meer termijncontracten op goud fysiek afgewikkeld worden. Deze marktpartijen rollen hun futures dus niet door naar een latere contractmaand maar verkiezen fysieke levering. Deze trend startte in het voorjaar toen er onrust was op de globale financiële markten en zette zich nadien gewoon verder. Daardoor is meer fysiek goud nodig. Een deel van dit geleverd goud wordt in Zwitserland opnieuw gesmolten van grotere naar kleinere staven of munten.

  In november was er wel een heel grote uitstroom van goud uit fysieke trackers (ETF). Op basis van de statistieken van de World Gold Council ging het om 107 ton of het op één na hoogste cijfer ooit. Het institutionele investeringsgeld liet het dus (tijdelijk) afweten, al wordt 2020 met een instroom van ongeveer 800 ton in ETF’s een goed jaar. Het grootste deel van het goud dat onder beheer is van  fysieke ETF’s ligt in het Verenigd Koninkrijk opgeslagen. Bij een verschuiving van ETF posities gaat er bijgevolg ook goud over en weer van het VK naar Zwitserland en de Verenigde Staten.

  Ook de Zwitserse export naar Duitsland steeg fors (+30%). Niet toevallig wordt vanuit de Duitse kleinhandel bericht dat sinds de invoering van een nieuwe gedeeltelijke lockdown in het land de (online) vraag naar fysiek goud sterk is toegenomen. In België en Nederland is er eveneens sprake van een verhoogde activiteit en lopen de wachttijden bij veel goudhandelaren op. Argentor put uit een grote voorraad en is goed gelieerd om snel in te spelen op de vraag van de kleinhandel.  

  Lees meer »
 4. Marktoverzicht november 2020

  November was een tegenvallende maand voor de edelmetalen. De goudprijs viel terug naar het laagste niveau sinds begin juli. Zilver zakte in september al eens door maar flirt ook opnieuw met prijsniveaus die we voor het laatst in juli zagen.

  Toch blijven de rendementen sinds de start van 2020 ruim positief. Goud noteert met een bonus van 18%, bij zilver is dat zelfs 27%. In euro moet daar telkens ongeveer 5% af omdat de dollar dit jaar flink in waarde daalde tegenover de Europese eenheidsmunt. De goud-zilver ratio stabiliseert de voorbije weken tussen 76 en 80.

  Al bij al wordt 2020 dus wel een goed jaar voor de edelmetalen. Toch zeker in vergelijking met obligaties en spaarrekeningen. Ik herhaal dat er momenteel helemaal geen opportuniteitskost verbonden is aan goud want de reële rente (nominale rente min inflatie) is negatief. Merk bovendien op dat steeds meer commerciële banken de negatieve rente doorrekenen aan hun klanten. Beleggers die hun geld op een spaarrekening parkeren, verliezen dus niet 1 maar 2 keer!

  De recente prijsdaling bij de edelmetalen werd getriggerd door een aantal elementen die als positief voor de financiële markten werden geïnterpreteerd. Door het vaccinnieuws ruiken de markten het einde van de corona-pandemie waardoor er meer geld naar risicovolle activa verschoof. De aanstelling van voormalig Federal Reserve voorzitter Janet Yellen als nieuwe Minister van Financiën in de Verenigde Staten was een ander element dat gunstig was voor het sentiment. Yellen was gul met stimuli en wordt geacht die politiek verder te zetten.

  Goud en zilver waren het grootste slachtoffer van deze risk-on strategie.  Er is echter geen indicatie dat er veel fysiek metaal werd gelost door bezitters van goud en zilver. Het gaat vooral om een uitstroom van metaal uit de ETF’s of trackers. Fundamenteel blijven de kaarten goed liggen voor goud en zilver. Er zitten de komende kwartalen wereldwijd biljoenen aan stimuli aan te komen. Inflatie is dus geen kwestie van of maar van wanneer.

  Lees meer »
 5. Goud vs Bitcoin: Geen rivalen

  Tot deze zomer gingen de prijzen van goud en cryptomunten - met voorop Bitcoin - dezelfde richting uit. De voorbije weken is er een divergentie tussen beiden. Goud corrigeerde sinds de top van augustus met iets meer dan 10% en noteert nu nog bijna een kwart boven het dieptepunt van maart.

  Bij Bitcoin was van een najaarscorrectie geen sprake. De cryptomunt koerste voorbij 19200 dollar waarmee de historische top van eind 2017 in zicht kwam. Een Bitcoin kost eind november zelfs 4 keer meer dan in maart.

  Buiten het systeem

  Het is me nog steeds niet duidelijk waar de rivaliteit tussen fysiek goud en Bitcoin en de drang om beide  te vergelijken vandaan komt. Het zijn namelijk 2 totaal verschillende activa. Laat me beginnen met de gelijkenissen. De motivatie van investeerders die fysiek goud en/of cryptomunten kopen, is meestal dezelfde. Ze plaatsen zich bewust buiten het klassieke financiële systeem omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de manier waarop dit wordt beheerd. Dit wantrouwen is meer dan terecht want het (wan)beheer van centrale bankiers zorgt voor een aanhoudende daling van de koopkracht tegenover reële activa. Zo is de goudprijs de voorbije decennia in alle valuta toegenomen. Anders gezegd: alle valuta zijn in waarde gedaald tegenover goud.

  Goud en Bitcoin staan beiden buiten het financiële systeem omdat de hoeveelheid in omloop niet gecontroleerd en bepaald wordt door centrale bankiers. Dit is met alle papieren (fiat) valuta wel het geval. Om die reden is er aan het bezit van goud en Bitcoin ook geen tegenpartijrisico verbonden. Beiden kunnen tegen om het even welke valuta worden ingeruild. Bij alle beleggingen in fiat valuta is dit risico er wel. De munt waarin bijvoorbeeld een aandeel of obligatie wordt uitgedrukt kan sterk in waarde dalen. Wie al eens heeft belegd in obligaties van hoogrentende valuta weet ongetwijfeld wat ik bedoel. Zowel Bitcoin als fysiek goud zijn momenteel een ‘effect aan toonder’, letterlijk in het geval van goud en figuurlijk (digitaal) bij Bitcoin.

  Goud en Bitcoin als prijseenheid en ruilmiddel

  Geld moet aan 3 voorwaarden kunnen voldoen: dienen als prijseenheid, als ruilmiddel en voor de opslag van waarde (sparen of uitgestelde consumptie)

  Valuta als de Amerikaanse dollar, de euro, de Japanse yen, het Brits Pond, enz. worden ad hoc uitgegeven door centrale banken en voldoen aan de definitie van geld. Goederen en diensten worden geprijsd en verhandeld in valuta en de meeste mensen sparen ook in valuta.

  Maar hoe verhouden Bitcoin en goud zich met deze definitie van geld? Geen enkele handelaar prijst zijn producten in goudgrammen, al kan het in principe wel. Anderzijds zal nergens ter wereld een betaling in goud worden geweigerd. Verschillende handelaren accepteren ook Bitcoin. In beide gevallen gaan die handelaren vrijwel onmiddellijk hun ontvangen goud of Bitcoins fysiek of digitaal inruilen naar fiat valuta. Omwille van de hoge volatiliteit van goud en Bitcoins uitgedrukt in valuta willen ze dit prijsrisico zoveel mogelijk uitsluiten. Elke prijsvorming blijft dus rond de klassieke valuta gecentraliseerd. Conclusie: goud en Bitcoin staan dan wel buiten het systeem maar kunnen evengoed als prijseenheid of ruilmiddel dienen.

  Wat met waardeopslag?

  Blijft over; het kenmerk van waardeopslag. Hierin zit het grote verschil tussen goud en Bitcoin. Hoewel de goudprijs sterk kan schommelen, kan het gele edelmetaal een track record van 5000 jaar voorleggen als universeel waardeopslagmiddel. Dit dankt het aan unieke kenmerken als duurzaamheid, deelbaarheid, draagbaarheid en het beschikken over een intrinsieke waarde.  Er komt jaarlijks ongeveer 3000 ton goud bij uit nieuwe mijnproductie.  Op een totaal van ongeveer 200.000 ton bovengronds goud komt dit neer op een natuurlijk inflatiepercentage van 1,5 procent.

  Valuta hebben op zich geen enkele intrinsieke waarde. Hun status van geld is gebaseerd op het vertrouwen dat de koopkracht ervan min of meer behouden blijft. Dit is lastig, want de groei van het aanbod is in theorie onbeperkt. U wordt als investeerder die spaargeld in deze valuta aanhoudt, verondersteld om te geloven dat centrale bankiers het privilege om geld bij te drukken niet zullen misbruiken. Dit is veel gevraagd. Alleen al dit jaar groeiden de balansen van de centrale banken wereldwijd met 30 biljoen dollar. Dat is 30 met 12 nulletjes erachter!

  Valuta doen het gemeten over een langere periode dan ook bijzonder slecht als waardeopslagmiddel. Ofwel verdwijnen ze, ofwel blijft er van hun koopkracht maar een fractie meer over door inflatie. In theorie kan een munt zelfs zo goed als helemaal waardeloos worden. Helemaal theoretisch is dit niet want in bijvoorbeeld Zimbabwe, Venezuela en Argentinië zijn praktijkvoorbeelden.

  Bij fysiek goud is er een natuurlijke (geologische) beperking van het aanbod. Bitcoin en de meeste andere cryptomunten zijn zo geconstrueerd dat er een maximum aantal in omloop kunnen komen. Of crypto’s daarmee automatisch een waardeopslagmiddel zijn, is een andere zaak. Tot voor een paar jaar had niemand nog van crypto’s gehoord. Dan is het een grote stap om meteen tot alternatief te worden gebombardeerd voor een edelmetaal met een geschiedenis van 5000 jaar.

  Ander belangrijk onderscheid: Centrale banken houden een deel van hun reserves aan in goud. Dit is het monetaire aspect van goud. Bij de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld staat goud in voor bijna 10% van het balanstotaal.  Ik zie het nog niet direct gebeuren dat centrale banken crypto’s zullen kopen als onderdeel van hun valutareserves. Laat staan dat ze er hun goudreserves zullen door vervangen. Bij Bitcoin en andere crypto-valuta is er van monetaire waarde geen sprake. De ontwerpers koppelden er een monetair aspect aan en een steeds groter wordende gemeenschap gaat ook mee in dat verhaal. Maar an sich is er dus geen monetaire waarde. Valuta of zelfs goud inruilen in Bitcoin impliceert dat men verwacht dat deze de koopkracht beter zal behouden. Het is dus louter een kwestie van vertrouwen.

  De forse prijsschommelingen in de korte carrière van de virtuele munten zijn ook niet van dien aard om goud als ultiem waardeopslagmiddel op korte termijn naar de kroon te steken. Laat dit niet als een pleidooi tegen cryptomunten overkomen. Onthoud vooral dat crypto’s en fysiek goud perfect naast elkaar kunnen bestaan en geen concurrenten van elkaar zijn.

  Lees meer »
 6. Goud kopen: psychologische en praktische bezwaren

  De aankoop van fysieke edelmetalen is voor de meeste beleggers die tot dan toe enkel in klassieke bankproducten of aandelen belegden een grote stap. Voor deze genomen wordt, moeten een aantal psychologische en praktische bezwaren worden overwonnen.

  Een eerste voorbehoud is dat goud duur zou zijn en enkel voorbehouden voor de ‘rijken’. Dit is het meest hardnekkige vooroordeel maar tegelijk ook het meest eenvoudige om te ontkrachten. De goudprijs wordt in de pers meestal uitgedrukt in dollar per troy ounce (31,1 gram) of zelfs per kilogram. Uitgedrukt in euro krijg je op dit moment prijzen in de buurt van 1650 per troy ounce en 53000 per kilogram. Ook dit laagste bedrag kan niet elke spaarder in één keer missen. Dan lijken de spaarplannen van de commerciële banken, waar beleggers al vanaf enkele tientallen euro’s per maand kunnen instappen, op het eerste zicht veel toegankelijker.

  Enkele bedenkingen hierbij: indien het bankenspaarplan uw inleg op de beurs belegt, dan gebeurt dit op een moment dat de aandelenkoersen in de buurt van een historisch recordniveau noteren. Anderzijds brengt een klassieke spaarrekening met de huidige historisch lage rente zo goed als niets op. Vanaf een bepaald bedrag rekenen banken zelfs de negatieve depositorente door. Het klassieke argument tegen goud is daarmee ook van tafel geveegd.

  Een ander argument is dat u niet per se groot hoeft te beginnen. Van de populaire 1 troy ounce goudmunten als de Krugerrand en de Maple Leaf zijn ook 1/10 versies beschikbaar met een goudinhoud van 3,1 gram. Deze kosten minder dan 200 euro per stuk. Alternatieven zijn oude munten als de Belgische Louis of de Zwitserse Vrenelli met een goudinhoud van 5,8 gram. Deze kosten op dit moment iets meer dan 300 euro per stuk.

  Ook voor wie maandelijks maar 100 euro spaart, is zo’n munt al na 3 maanden toegankelijk. Het is dus zeker niet zo dat goud enkele voor de grote spaarvermogens is. Gespreid kopen in de tijd is op langere termijn de beste optie om prijsschommelingen uit te vlakken. Het is dus beter om 4 keer per jaar een kleinere hoeveelheid te kopen dan 1 keer een grote.

  Fysiek goud dient in de eerste plaats als koopkrachtbescherming. Alle valuta hebben de voorbij decennia in waarde verloren tegenover goud. Dit klinkt voor veel beleggers nogal abstract en sterk in het oog springende voorbeelden als Argentinië, Venezuela en Zimbabwe zijn voor de meesten letterlijk en figuurlijk een ver-van-mijn-bed show. Toch moet men het niet zo ver gaan zoeken. Een zonvakantiebestemming als Turkije kan het koopkrachtbehoud van goud even goed illustreren. Turkije kampt historisch met een hardnekkig hoge inflatie van minstens 10% tot pieken naar wel 25%. De voorbije 5 jaar  is de goudprijs in Turkse lira vervijfvoudigd. Wie in die periode Turkse lira aanhield binnen het banksysteem, zag zijn of haar koopkracht door de inflatie smelten als sneeuw voor de zon. Voor slimme Turken die goud kochten, bleef die koopkracht dus op peil. En dit met dezelfde inleg.

  Een ander praktisch probleem dat zich kan stellen is de bewaring. Hoewel velen decennialang grote hoeveelheden cash geld in huis bewaarden en daar geen graten in zagen, is dat bij goud ineens een probleem. Dit terwijl niets eenvoudiger te verbergen is dan enkele muntjes. Een kluis huren bij de bank is een optie. Na het afschaffen van effecten aan toonder en de toegenomen digitalisering in de financiële sector staan vele kluizenzalen voor meer dan de helft leeg. Wie even zoekt en vergelijkt, vindt vast wel een goedkope bankkluis. Beleggers die hun goud liever buiten het banksysteem aanhouden, kunnen terecht bij commerciële aanbieders van beveiligde opslag.

  Lees meer »
 7. Impact Amerikaanse verkiezingen op goud

  In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen was er veel te doen over de impact van de uitkomst ervan op de financiële markten.

  Donald Trump toonde zich tijdens zijn ambtsperiode een goede vriend van Wall Street met een niet mis te verstane druk op de in theorie nochtans politiek onafhankelijke Federal Reserve (centrale bank) om de rente zo laag mogelijk te houden. Trump gooide ook snel de economie terug open na de eerste coronagolf wat voor een positief sentiment op de financiële markten zorgde.

  Anderzijds werd er getalmd met een tweede ronde aan monetaire en fiscale stimuli nu de effecten van de eerste ronde stilaan uitgewerkt raken. Joe Biden, die veel stringenter omgaat met de coronadreiging, is sneller dan Trump geneigd om de Amerikaanse economie weer in een lockdown-modus te brengen indien ook de VS overspoeld zouden worden door een tweede coronagolf.  De Democraten zijn wel sneller geneigd om de stimuluskraan sneller en verder open te draaien.

  Wat heeft dit alles te betekenen voor goud en zilver? De klim van de edelmetalen kwam er in het zog van de wereldwijd oplopende begrotingstekorten, de dalende rente, spanningen op de handels -en valutamarkten en geopolitieke onrust.

  De kans is groot dat deze trends zich in de nabije toekomst zullen doorzetten, los van wie er in het Witte Huis resideert. Dit is een gunstige situatie voor een verdere klim van de goud -en zilverprijzen de komende jaren.

  De nieuwe president heeft geen andere keuze dan het stimulusbeleid verder te zetten want de economie is onvoldoende sterk om op eigen kracht te groeien. Ook een aanhoudend lage rente is gegarandeerd. Door de sterk opgelopen schuldpositie kunnen overheden, bedrijven en gezinnen geen hogere rente dragen. Verschillende centrale banken (o.a. de Federal Reserve) hebben al aangekondigd dat ze zelfs bij een oplopende inflatie de rente niet zullen verhogen.

  De spanningen op de handels- en valutamarkten zijn evenmin van de baan want eerder vroeg dan laat komen zaken als het handelsconflict met China en de Brexit terug op tafel. Daarmee samenhangend zijn ook de geopolitieke spanningen nooit ver weg. Investeerders die zich tegen deze risico’s willen indekken, kunnen niet om edelmetalen heen, los van wie er zich in het Witte Huis bevindt.

   

   

  Lees meer »
 8. Marktoverzicht oktober 2020

  Op maandbasis bleven de prijzen van goud en zilver in oktober nagenoeg stabiel terwijl ook de prijsschommelingen in de loop van de maand beperkt bleven. Goud moest 0,4% inleveren terwijl zilver net 1,4% duurder werd.

  Het rendement van beide edelmetalen sinds de start van 2020 blijft ruim positief. De goudprijs staat nu 26% hoger terwijl zilver zelfs 37% liet bijschrijven. Uitgedrukt in euro komen deze rendementen op respectievelijk 21% en 32%. De goud-zilver ratio blijft de voorbije weken rond 80 schommelen.

  De goudprijs schommelde vorige maand tussen 1860 en 1930 dollar. Sinds de top van 2070 dollar deze zomer evolueert het gele metaal zijwaarts tot lager. Een opmerkelijke vaststelling was dat de verhandelde volumes in oktober erg laag waren. Dit was trouwens ook het geval op de aandelenmarkten en wijst op enige risico-aversie om nieuwe posities in te nemen. Op korte termijn lijkt vooral het niveau rond 1920 dollar, de vorige nominale top uit september 2011, cruciaal te worden. De voorbije weken fungeerde het als een technische weerstand maar een doorbraak kan de opwaartse prijstrend weer doen hernemen.

  Fundamenteel is er de voorbije maand niets veranderd. Alle voor goud relevante macro-economische indicatoren (geldhoeveelheid, reële rente, dollar) bleven stabiel of evolueerden in de goede richting. Vanuit investeringsstandpunt blijft de instroom in goud ETF’s toenemen terwijl de beleggers in futures (termijncontracten) hun posities verminderden.

  Het meest recente Gold Demand Trends rapport van de World Gold Council bevestigde deze trend. De verkoop van munten en staven groeide in het derde kwartaal met 49% op jaarbasis naar 221 ton. Er werd ook voor 272,5 ton aan fysieke goudtrackers gekocht. Dit brengt het totaal sinds begin dit jaar op iets meer dan 1000 ton. Tegelijk daalde het totale goudaanbod in het derde kwartaal met 3%. Het aanbod gerecycleerd goud klom weliswaar (+6%) maar dit werd teniet gedaan door een lagere mijnproductie.

   

   

   

   

  Lees meer »
 9. Moeten we beleggen in goud?

  Best wat investeerders beschouwen goud als toevluchtsoord voor het geval ‘het fout loopt’. De belegger loopt immers geen risico op wanbetaling door de emittent of faillissement van een onderneming zoals dat het geval is bij beleggingen in aandelen en obligaties.

  Historisch gezien neigt de goudprijs te stijgen in volgende gevallen:

  • De economische en/of (geo)politieke situatie verslechtert zoals tijdens zware financiële crises. Bijvoorbeeld de crisis van 2008-2009. Of de Griekse schuldencrisis die zelfs stemmen deed opwerpen tot het einde van de eurozone. Vanuit economisch standpunt staan momenteel heel veel signalen op rood, met ‘dank’ aan het coronavirus.
  • De kans op inflatie stijgt. De obligatierendementen of spaartegoeden hebben te lijden onder een hoge inflatie. In zulk een toestand is goud het ultieme stabiele actief. Obligaties lijken dus niet meteen op een waardige concurrent voor goud.
  • De dollar verzwakt. Goud wordt verhandeld in dollar. Net zoals dat bij veel grondstoffen het geval is. Goud wordt goedkoper als de dollarkoers daalt waardoor de vraag toeneemt en de goudprijs stijgt. De dollarkoers daalt al enkele maanden ten opzicht van de euro en veel andere valuta.

  Besluit: Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in aantocht is het geen slecht moment om een goudpositie in te nemen of uw goudpositie te vergroten. Contacteer ons nu voor meer info over hoe je goud of zilver kan aankopen. Ook tijdens de lockdown.

  Lees meer »
 10. Rogers en Faber bevestigen vertrouwen in goud

  De terugval van de goudprijs werd door 2 oude rotten in het vak aangegrepen om hun vertrouwen in het gele metaal in de verf te zetten. We hebben het over de Amerikaanse grondstoffengoeroe Jim Rogers en de Zwitserse investeerder Marc Faber. Beide mannen zijn de 70 al ver voorbij en beschikken over een indrukwekkend track-record qua investeringen.

  Volgens Jim Rogers biedt de correctie bij goud en zilver een uitgelezen koopkans. De Amerikaan meent dat de tijd van verkopen bij koerssterkte - wat vorig decennium een goede strategie leek voor goud - voorbij is. Dit decennium zullen slimme investeerders elke terugval aangrijpen om goud (bij) te kopen.

  Rogers meent dat de volgende berenmarkt in aandelen en obligaties een van de zwaarste uit de geschiedenis zal zijn. Hij verwijst daarbij naar de historisch hoge schuldniveaus. De grondstoffeninvesteerder, die een groot deel van zijn tijd in China spendeert, is momenteel ook geen fan van investeringen in emerging markets omdat deze hun schuld te snel laten toenemen.

  Rogers ziet uiteindelijk de Amerikaanse dollar flink corrigeren als gevolg van de ongebreidelde groei van de geldhoeveelheid. Cryptovaluta als de bitcoin vormen op langere termijn geen alternatief voor klassieke valuta als de dollar of de euro en al zeker niet voor edelmetalen als goud en zilver. Volgens Jim Rogers zijn de meeste grondstoffen nu goedkoop waardoor deze zijn favoriete activaklasse zijn om in te investeren.

  Marc Faber was vorige week gastspreker op een bijeenkomst van Belgische fondsbeheerders. Kern van zijn betoog was de volledige ontkoppeling tussen de reële economie en de financiële economie of  de beurs. De aandelenmarkten teren volgens Faber sinds 2008 op geld dat door de centrale banken wordt geprint. Dit heeft in de eerste plaats geleid tot hogere activaprijzen maar de inkomensongelijkheid sterk doen toenemen. De economische groei die er nog is, omschrijft hij als louter kunstmatig omdat deze enkel op schuldengroei is gebaseerd. Net als Jim Rogers gaat ook Faber uit van een forse correctie van de dollar.

  De euro zal het relatief gezien beter doen dan de Amerikaanse munt maar wat je echt moet bezitten zijn reële activa. Faber is optimistisch over landbouwgrondstoffen, industriële metalen en ook edelmetalen als goud en zilver. De investeerder verwacht binnen afzienbare tijd een politieke en economische reset waarbij ook goud een belangrijke rol zal spelen.

  Lees meer »