Per 01/07/'21 kunnen wij geen leveringen meer uitvoeren in Nederland via Mikropakket NL. Voorlopig laatste leveringen in NL op 26/07/'21. Vanaf juli '21 leveringen in NL terug mogelijk via nieuwe partner!

Terugkoop garantie

Scherpe en transparante prijs

Expert sinds 1987

Afhalen en leveren

Altijd discreet

Blog

 1. Basel III: Feiten en fabels voor de edelmetalen

  Binnen afzienbare tijd worden de Basel III-normen van kracht voor de bankensector. Over de gevolgen daarvan voor de edelmetaalmarkten doen heel wat fabels de ronde.

  Basel III omvat een set van regels die opgemaakt werden door de Financial Stability Board, die op zijn beurt onder controle staat van de Bank of International Settlements (BIS), die alle centrale banken overziet. Bedoeling van de regels is de stabiliteit van het financiële systeem te waarborgen in het geval van externe schokken zoals bijvoorbeeld in 2008 en meer recent bij de start van de coronacrisis vorig jaar.

  Zonder al te diep in te willen gaan op de technische details komt het er op neer dat tegenover risicovolle activa die de banken aanhouden ook voldoende onderpand moet zijn (bijvoorbeeld reserves onder de vorm van deposito’s of gewaarborgd overheidspapier). Tot die risicovolle activa worden ook de goud termijncontracten of ‘papiergoud’ gerekend. Het grootste deel van alle afgeleide producten op goud (synthetische trackers en hefboomproducten) zijn gebaseerd op dit papiergoud. Alleen fysiek goud en producten die volledig gedekt worden door fysiek goud gelden als 100% reserve-actief. Bij papieren goud is dit niet het geval.

  Het wordt met andere woorden een stuk duurder voor commerciële banken om papieren goud aan te houden dat niet gedekt wordt door fysiek goud. Het gaat concreet om 63 banken die lid zijn van de London Bullion Market Association (LBMA) en die voor eigen rekening en die van derden goud verhandelen. Volgens de nieuwe Basel III-regels moeten, voor het papiergoud-gedeelte waar geen fysiek goud tegenover staat, de reserves worden opgetrokken. Dat zou de handel in papiergoud sowieso een stuk duurder maken en mogelijk zelfs onrendabel.

  Sommige analisten gaan zover om het einde van de papiergoud-markt te voorspellen maar dit is alvast op korte termijn een brug te ver. Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevolgen van deze maatregel af te zwakken. Zo kunnen centrale banken de getroffen commerciële banken te hulp schieten door de reserves aan te vullen en op die manier aan Basel III te voldoen.  Een andere mogelijkheid is de uitbreiding van bestaande leasing- en swap-overeenkomsten tussen banken onderling, of met een centrale bank (die fysiek goud bezit) als tegenpartij.

  De volledige implementatie van Basel III is pas tegen 1 januari 2023 gepland, oftewel binnen iets meer dan anderhalf jaar. Verschillende deelaspecten van het akkoord worden al vroeger van kracht en een aantal grote landen wil al voor de deadline aan alle nieuwe regels voldoen. Samengevat is het op dit moment nog onzeker hoe ver de impact van de nieuwe regels zal reiken. Er zullen zeker gevolgen zijn voor de goudmarkt maar nu al het einde van de papiermarkt voorspellen en een explosie van de fysieke goudprijs is op zijn minst voorbarig.

  Lees meer »
 2. Institutionelen uit crypto en in goud

  Institutionele investeerders ruilen in toenemende mate hun cryptobeleggingen weer in voor investeringen in goud. Dit besluit JP Morgan na een analyse van de recente investeringsstromen naar beide activa.

  Tijdens de voorbije maand mei was de uitstroom uit bitcoin trackers (ETF’s) en bitcoinfondsen sinds oktober vorig jaar niet meer zo hoog. De institutionele beleggingen in goud maakten de omgekeerde beweging. Tussen oktober vorig jaar en eind maart dit jaar vloeide 307,8 ton of een tegenwaarde van 17,5 miljard dollar uit goud ETF’s. Het was van 2013 geleden dat de uitstroom nog zo hoog was. 

  De uitstroom stopte eind april en sindsdien vloeit er weer volop vers investeringsgeld in de richting van goud ETF’s. Een en ander hangt natuurlijk ook samen met de prijsevolutie van bitcoin en goud. De bitcoinprijs piekte in april nog boven 60 000 dollar. Nauwelijks een maand later was die prijs al gehalveerd. Andere crypto’s maakten een gelijkaardige tuimeling. Goud deed de omgekeerde beweging en klom van een dieptepunt van minder dan 1 680 dollar per troy ounce in april naar meer dan 1 900 dollar.

  JP Morgan wijt de trendwijziging aan een combinatie van factoren. Heel wat cryptobeleggers hadden hoogtevrees gekregen na de recordprijzen van de voorbije maanden en haalden wat winsten van tafel. Tegelijk was de goudprijs te ver doorgezakt en hadden institutionelen hun blootstelling aan goud flink teruggeschroefd. Daardoor was het gele metaal in verhouding tot bitcoin wel heel goedkoop geworden.

  Er is ook nog een andere, minder belichte reden voor de terugkeer naar goud en dit is de extreem hoge volatiliteit van de crypto’s. Deze maakt dat bijvoorbeeld de bitcoin niet voor elk type portefeuille geschikt is en daar zijn verschillende investeerders de voorbije maanden tot hun scha en schande achter gekomen.

  Bijgevoegde tabel geeft de frequentie van extreme prijsevoluties op dagelijkse basis aan voor de S&P500, goud en bitcoin. De voorbije 11 jaar kende de bitcoin 751 keer een prijsuitslag tussen 5 en 10 procent. Bij goud gebeurde dat sinds november 1984, een periode die ruim 3 keer zo lang is, slechts 27 keer. Goud kende bovendien geen enkele keer een extreme prijsschommeling van meer dan 10 procent op dagelijkse basis. Bij bitcoin gebeurde dat maar liefst 278 keer waarbij de prijsuitslag zelfs 47 koor hoger lag dan 20 procent. De cijfers van de aandelenbeurzen, gemeten volgens de prestatie van de S&P500 liggen tussen die van goud en bitcoin in maar ook aandelen zijn veel minder volatiel dan bitcoin.

  Institutionelen uit crypto en in goud

  Lees meer »
 3. Premies op fysieke edelmetalen

  Wie al eens fysiek edelmetaal kocht of verkocht, werd onvermijdelijk geconfronteerd met premies. Een premie is het verschil tussen de aankoopprijs van een staaf of munt en de goudwaarde (of zilverwaarde) ervan. Premies weerspiegelen kosten voor onder andere fabricage, opslag, verzending en verzekering. Hoe kleiner de goudstaaf, hoe meer de fabricagekost doorweegt. De premie op een staaf van 100g is dus hoger dan die op een staaf van 1kg. Ook een deel van de marge van de tussenpersoon zit erin verrekend.  Let wel: een premie is niet hetzelfde als een spread. De spread is het verschil tussen de aan- en verkoopkoers (bid en ask) en maakt het grootste deel van de marge van de handelaar uit.

  Recent zijn er berichten over toenemende schaarste en oplopende premies. Beide zaken moeten worden genuanceerd want het gaat zeker niet om een algemeen fenomeen. Periodes van tijdelijke schaarste als gevolg van een specifieke reden kunnen de oorzaak zijn van hogere premies. Daarvan zagen we het voorbije jaar 2 voorbeelden. Tijdens de nagenoeg algemene globale lockdown van vorig jaar ontstonden snel tekorten als gevolg van logistieke problemen. De smelt- en raffinagefabrieken lagen een tijdlang stil en de voorraad die er nog wel was, geraakte moeilijk tot bij de eindklant.

  Het duurde een aantal maanden vooraleer de achterstanden werden weggewerkt en de situatie normaliseerde. Ook nu nog kunnen er sporadisch vertragingen optreden. Door de lockdown en Frankrijk, waar veel kleinhandelaars zich bevoorraden, zijn sommige munten schaarser geworden. Dit geldt vooral voor historische munten, wat ook samenhangt met de beperktere liquiditeit in deze categorie.

  Een ander moment dat de premies de hoogte inschoten was tijdens de Reddit-gekte op zilver. De voorraden in de kleinhandel waren daar niet op voorzien waardoor er al snel tekorten ontstonden bij zilvermunten en zilverbaren en de premies in geen tijd verdubbelden. Maar ook deze situatie was tijdelijk en na enkele weken waren de premies weer op het niveau van voordien.

  Over het algemeen zijn er op dit moment geen tekorten voor courante producten (baren en 1 Oz munten). Toch liggen de premies nu gemiddeld gezien iets hoger dan in de pre-corona periode. Waar de premie op een goudstaaf van 1kg meerdere jaren op 0,7% lag, is dit post-corona opgelopen naar het dubbele. Bij de meest courante 1 Oz munten (Krugerrand, Maple Leaf) schommelt de premie tussen 3 en 4%. Dit heeft vooral te maken met de hogere spreads die dan weer het gevolg zijn van de bijkomende kosten die goudhandel moet maken om het product tot bij de klant te krijgen.

  Algemeen is er wat premies betreft nu sprake van een hoger evenwicht dan voor de coronacrisis, zonder dat deze de echter de pan uitswingen.

  Lees meer »
 4. World Gold Council: Gold Demand Trends Report

  De World Gold Council (WGC) compileert elk kwartaal een rapport over vraag- en aanbodtrends op de goudmarkt op basis van cijfers die verzameld worden door marktonderzoeker Metals Focus.

  De globale vraag naar goud daalde in het eerste kwartaal tegenover dezelfde periode een jaar eerder maar lag met 815,7 ton wel hoger dan in het vierde kwartaal van 2020.  Daarbij werd de uitstroom uit fysieke ETF’s (trackers) gecompenseerd door een hogere vraag naar juwelen, staven en munten.

  Tussen januari en maart vloeide 177,9 ton goud uit de trackers. Dit brengt het totaal sinds oktober vorig jaar op 307,8 ton of een tegenwaarde van 17,5 miljard dollar. Het is van 2013 geleden dat de uitstroom nog zo hoog was. Het tempo waarmee ETF’s worden verkocht neemt recent wel sterk af.

  Anderzijds steeg de vraag naar juwelen in het eerste kwartaal op jaarbasis met 52% naar 477,7 ton, goed voor een tegenwaarde van 27,5 miljard dollar. Dit is het hoogste cijfer sinds het eerste kwartaal van 2013. De globale investeringen in staven en munten lagen met 339,5 ton 36% hoger dan een jaar eerder. De industriële vraag steeg op jaarbasis met 11% naar 81,2 ton.

  Centrale banken kochten in het eerste kwartaal gezamenlijk 95,5 ton goud of een vijfde meer dan in het vierde kwartaal. De centrale bank van Rusland is tijdelijk gestopt met goud aan te kopen maar Hongarije kocht tussen januari en maart 63 ton goud.

  Volgens het WGC-rapport klom het aanbod afkomstig van mijnproductie in het eerste kwartaal naar een recordniveau van 851 ton. De mijnproductie steeg op jaarbasis met 4% omdat er minder Covid-gerelateerde onderbrekingen van de productie waren. Op kwartaalbasis daalde de output van de mijnen wel met 5%.

  China blijft de belangrijkste producent, gevolgd door Australië. Ook Rusland komt de voorbije kwartalen sterk opzetten. De WGC verwacht dat de totale mijnproductie in 2021 een nieuw record zal bereiken. Het totale goudaanbod daalde wel met 4% op jaarbasis en zelfs met 17% op kwartaalbasis omdat er minder gerecycleerd goud op de markt kwam.

  Lees meer »
 5. Marktoverzicht april 2021

  Goud heeft het dieptepunt van eind maart achter zich gelaten. Maar vooralsnog is van een spectaculair prijsherstel geen sprake. Hetzelfde geldt voor zilver. Palladium kon dan weer een nieuwe recordkoers neerzetten en flirt voor het eerst met de grens van 3000 dollar per troy ounce. 

  Ondanks een licht positief rendement in april noteert goud na 4 maanden nog bijna 7% lager dan bij de start van 2021. Bij zilver blijft de prijsdaling beperkt tot 1%. In euro zijn deze percentages nagenoeg gelijk. De goud/zilver ratio is weer iets gedaald naar 68 tegenover nog 70 een maand geleden. Zilver is zowel een monetair als een industrieel metaal en profiteerde van een aantrekkende economie. Het effect van de Reddit-hype waarbij een groep verenigde internetspeculanten tevergeefs probeerde om een short squeeze uit te lokken, is intussen helemaal verdwenen.

  De stijging van de langetermijnrente in de VS is de voorbije maand vertraagd na een verdriedubbeling tussen vorige zomer en einde maart. Daardoor stokte ook de opmars van de dollar. Beide elementen wogen in het eerste kwartaal sterk op de goudprijs. Ondanks de prijsstijging sinds de bodem hebben speculatieve investeerders de weg nog niet teruggevonden naar goud. In vergelijking met een maand geleden zijn hun long posities op de termijnmarkten nauwelijks toegenomen.

  Dat is een goed teken want het weerspiegelt lage verwachtingen. Hedge funds zijn traditioneel momentumspelers. Het negatieve momentum is intussen gekeerd maar het blijft wachten op een technische uitbraak vooraleer de speculatieve investeerders weer een long positie gaan innemen. Daarvoor moet de goudprijs eerst de kaap van 1800 dollar ronden.

  Het valt intussen zelfs voor de beleidsmakers niet meer te ontkennen dat de inflatie in de lift zit. De officiële inflatiecijfers (consumentenprijzen) blijven voorlopig laag met iets minder dan 2% in de eurozone en 2,6% in de Verenigde Staten. Door een verstoring van de productieprocessen zijn verschillende producten schaars (o.a. halfgeleiders). Dit jaagt de prijzen in alle schakels van de productieketting hoger. Ook de kosten voor gezondheidszorg zijn toegenomen terwijl de grondstoffenprijzen in de lift zitten (o.a. koper en de meeste landbouwgrondstoffen). Het werkelijke inflatiepercentage ligt dus een stuk hoger dan wat de statistieken laten uitschijnen!

  Tegelijk is de langetermijnrente in de meeste landen van de eurozone nog steeds negatief. Dit betekent dat de reële rentevoet opnieuw aan het dalen is. De centrale banken en ook de financiële markten gaan er voorlopig nog van uit dat deze inflatie een tijdelijk fenomeen is.

  Dit is niet het geval want naast een aantrekkende economische activiteit en hogere grondstoffenprijzen is de oplopende inflatie vooral het gevolg van de dalende koopkracht van de verschillende valuta.

  Lees meer »
 6. Goud: verschillende invalshoeken bij verschillende regeringen

  Het is een opvallende vaststelling hoe verschillende nationale regeringen met privaat goudbezit omgaan.

  In Turkije riep president Erdogan de bevolking op om alle goud en vreemde valuta in bezit te verkopen en om te ruilen tegen Turkse lira. Aanleiding was de scherpe val van de lokale munt. De lira verloor op één dag 20% nadat de Turken zich uit een mensenrechtenverdrag hadden teruggetrokken. Ook de ingreep van Erdogan om de gouverneur van de Turkse centrale bank af te zetten werd door de markt niet gesmaakt. Om de hoge inflatie te bestrijden had de centrale bank een renteverhoging doorgevoerd maar dat was niet naar de zin van de Turkse premier. In principe is de centrale bank politiek onafhankelijk maar die onafhankelijkheid moet in Turkije met een flinke korrel zout worden genomen. Het is namelijk al de derde keer in 2 jaar dat Erdogan een centrale bankgouverneur afzet.

  Naast particulieren werden ook bedrijven aangemaand om buitenlandse activa ten gelde te maken. Juweliers zouden een deel van hun goudvoorraad in deposito moeten geven bij een staatsbank, weliswaar in ruil voor een bescheiden rentevergoeding.

  Het is niet voor het eerst dat Erdogan de bevolking oproept om goud te verkopen. Dit gebeurde om dezelfde reden (dalende lira) ook al eens in de zomer van 2018. In de praktijk was de impact toen heel beperkt en er is geen reden om aan te nemen dat het deze keer anders zal zijn. Patriottisme kan soms ver gaan maar heeft ook zijn limieten, vooral wanneer er persoonlijke financiën mee zijn gemoeid.

  Uit een rondvraag van de private onderzoeksinstelling Aksoy Research uit Istanboel blijkt dat slechts 11% van de bevolking geneigd is om op de vraag van Erdogan in te gaan. Op de vraag wat men met extra inkomen zou aanvangen antwoordde zelfs 40% dat ze deze in extra goud zouden investeren!

  Opmerkelijk is dat de Turkse centrale bank het omgekeerde doet van wat de bevolking verondersteld wordt om te doen. Recent werd nog een kleine hoeveelheid goud verkocht maar tussen begin 2017 en eind 2020 is de hoeveelheid goud in bezit van de centrale bank bijna vervijfvoudigd naar 547 ton.

  De tegenovergestelde beweging zien we in India waar de regering Modi het bezit van cryptovaluta wil verbieden. De private goudinvoer klom er naar het hoogste niveau in 21 maanden. De Reserve Bank of India kocht ruim 11 ton goud bij wat het totaal op 688 ton brengt. Nog in Azië steeg de verkoop van gouden juwelen, staven en munten tijdens de vakantieperiode naar aanleiding van het Chinees Nieuwjaar met 80%. In China wordt privaat goudbezit wel aangemoedigd.  Ook de centrale bank van Polen wil de komende jaren 100 ton goud bijkopen en zo de voorraad van 129 op 229 ton brengen. Bedoeling is om het aandeel van goud in de totale deviezenreserves op te trekken naar 20%.

  Lees meer »
 7. Geen globale schaarste aan fysiek zilver

  Zoals verwacht en vorige maand al beschreven, is de poging van de Reddit beleggers van het intussen beruchte WallStreetBets forum om de zilvermarkt op te blazen op een sisser uitgedraaid.

  Dit neemt niet weg dat de verhalen over een vermeende fysieke schaarste maar blijven komen. Tijdens de Reddit-gekte wou een grote groep private beleggers allemaal tegelijk fysiek zilver inslaan in de vorm van staven en munten. De kleinhandel was daar niet op voorbereid, waardoor de voorraden op korte termijn uitgeput waren en de verkooppremies de hoogte inschoten.

  Dit sterkte de ‘Redditors’ in hun geloof dat ze naar analogie met de Hunt Brothers in 1980 de zilverprijs naar een recordhoogte konden opstuwen. Niets was echter minder waar want de vermeende schaarste was niet meer dan een logistieke flessenhals. Het tekort aan staven en munten in de kleinhandel leidde wel tot een opstoot van de fysieke premies en stuwde ook de prijzen van zilver ETF’s de hoogte in.

  Recent circuleerde op sociale media het gerucht dat de Australische Perth Mint zonder zilver zou zitten om staven en munten (beleggingszilver) te slaan. Daar is echter niets van aan. De Perth Mint bevestigde dat tijdelijke onbeschikbaarheid van sommige producten te maken heeft met een tekort aan productiecapaciteit en niet met een tekort aan zilver.

  Het verhaal achter de vermeende ‘naakte’ (=ongedekte) shortpositie op zilver valt grotendeels terug te brengen naar een gebrek aan kennis over hoe de termijnmarkten werken. Op de Comex grondstoffenbeurs (New York) staat 1 termijncontract in voor 5000 troy ounce of bijna 156 kilogram zilver. Uiteraard zijn niet alle uitstaande contracten 100% gedekt door een even grote voorraad fysiek goud. Dit geldt niet alleen voor zilver maar voor alle grondstoffen. Een volledige dekking is niet efficiënt voor de beursoperator en is ook niet nodig voor de goede werking van de beurs. Bij nadering van de afloopdatum worden de meeste contracten doorgerold naar een latere contractmaand of volgt er op de eindvervaldag een cash settlement (winst of verlies).

  Op de termijnmarkten zijn verschillende types marktpartijen actief. De commerciëlen dekken een bedrijfsrisico af (bijvoorbeeld zilverhandelaren) terwijl speculanten (bijvoorbeeld de hedge funds) enkel op de prijswijzigingen willen inspelen.  Speculanten hebben meestal geen belang bij een fysieke levering. Zij gaan in principe geen fysieke levering van de onderliggende waarde vragen.  Gezien de hogere kosten en het feit dat ze toch maar enkel in de markt zitten om iets aan het prijsverschil te verdienen, heeft een fysieke afwikkeling van een termijncontract geen nut. In die zin is het logisch dat de papieren contracten de fysieke leveringen overstijgen.

  Claims van een ‘naakte’ shortpositie waarbij contracten worden verkocht om de prijs te drukken zonder de onderliggende waarde (in dit geval zilver) te bezitten, kunnen moeilijk worden hard gemaakt. Een bepaalde marktpartij kan bijvoorbeeld een short positie hebben op de Comex maar tegelijk een long positie op de London Metals Exchange (LME).

  Een andere indicatie dat er geen fysieke schaarste is, ligt bij de prijsstructuur van de termijncontracten. Zilver is in contango, wat betekent dat termijncontracten met een latere afloopdatum duurder zijn. Bij schaarste zouden we net het omgekeerde moeten zien (backwardation) waarbij een premie betaald wordt voor directe levering. Dit is nu niet het geval.

   

  Lees meer »
 8. Markoverzicht maart 2021

  De edelmetalen hebben het eerste kwartaal van 2021 met een negatief rendement afgesloten. Goud kijkt aan tegen een verlies van 8% in dollar en 5% in euro. Voor zilver is dit respectievelijk -6% en -1%. Het goedkoopste edelmetaal presteerde relatief gezien dus iets beter.

  De belangrijkste verklaring voor deze prijsdaling is de stijging van de rente. Er is namelijk een sterke correlatie tussen de goudprijs en de reële rente of de nominale rente gecorrigeerd voor inflatie. De langetermijnrente zit sinds vorige zomer in een opwaartse trend maar de voorbije weken versnelt die beweging. De rente op de 10-jaarse Amerikaanse overheidsobligatie (Treasury) is sinds augustus meer dan verdrievoudigd. De negatieve Duitse 10-jaarse referentierente van de Bund is in dezelfde periode ruim gehalveerd van -0,65 naar -0,3 procent, wat de facto een verdubbeling is (minder negatief). Die hogere rente bracht ook een klim van de dollar met zich mee, wat op korte termijn negatief is voor goud.

  De rente zit in de lift in anticipatie op een herstel van de globale economische groei door de talrijke stimuli van monetaire en fiscale overheden. De aantrekkende inflatie is een andere reden dat de rente stijgt. Alleen is die op dit moment nog bijna niet zichtbaar in de indexen van de consumentenprijzen door de manier waarop deze zijn samengesteld. Door de forse prijsstijging bij sommige grondstoffen - maar ook bijvoorbeeld containertarieven - zijn de producentenprijzen wel  gestegen. Eerder vroeg dan laat worden deze ook doorgerekend in de prijzen van eindproducten.

  Een hogere nominale rente en een (voorlopig) stabiele inflatie leidt tot een aantrekkende reële rente, wat negatief is voor de edelmetalen als niet-rentedragende activa. De centrale banken zien de oplopende inflatiedruk voorlopig nog als een tijdelijk fenomeen.

  Cruciale vraag is hoe ver de centrale banken de rente zullen laten oplopen vooraleer in te grijpen. Naast de impact op de historisch hoge schuld in het systeem (hogere intrestbetalingen) leidt een hogere rente ook tot strakkere financieringsvoorwaarden, wat niet bevorderlijk is voor de economie.

  Goud bevindt zich in een technisch niemandsland zolang de steun rond 1680 dollar en de weerstand rond 1765 dollar niet worden doorbroken. Onder deze steun dreigt een nieuwe verkoopgolf terwijl de hedge funds en andere momentumspelers pas long zullen gaan als de weerstand is gesneuveld.

  Positieve ontwikkeling zijn dat speculanten en hedge funds hun long posities hebben afgebouwd naar het laagste niveau in 2 jaar en 85% onder de top van februari vorig jaar. Cijfers van de World Gold Council laten zien dat de hoeveelheid goud onder beer van de ETF’s in 9 maanden niet meer zo laag was.

  Lees meer »
 9. Marktoverzicht februari 2021

  Met een prijsdaling van 6,6% was februari de slechtste maand voor goud sinds november 2016. Toen kelderde de prijs van het gele metaal met 7,2%. Dit brengt de prijsdaling sinds begin dit jaar op 8%. Zilver doet het iets beter want het goedkoopste edelmetaal profiteert van de hogere fysieke vraag naar metalen voor industriële toepassingen. Bij goud, waar het niet de fysieke markt is maar wel de papiermarkt (termijncontracten) die de prijs bepaalt, speelt dit effect niet.

  Bij zilver is het rendement met 1,5% dit jaar nog licht positief. Door de outperformance van zilver tegenover goud is de goud/zilver ratio verder gedaald naar 65. Dit is het laagste niveau sinds begin 2016. Een jaar geleden was de prijsverhouding tussen beide edelmetalen nog bijna dubbel zo hoog.

  Naar de reden achter de recente correctie van de goudprijs hoeft u niet ver te zoeken. In de Verenigde Staten en ook in Europa en Australië is de rente de voorbije maand fors gestegen. De rente op de tienjarige Amerikaanse overheidsobligatie is sinds vorige zomer zelfs verdrievoudigd naar meer dan 1,5%. Goud wordt door institutionele investeerders gebruikt als een hedge tegen een dalende (reële) rente. Wanneer de rente even niet meer stijgt, is die bescherming (tijdelijk) niet meer nodig. Vandaar dat de algoritmes van bijvoorbeeld hedge funds zo geprogrammeerd zijn dat een oplopende rente gelijk staat aan een uitverkoop van goud.

  Op iets langere termijn is deze evolutie eerder gunstig voor goud. De globale rentestijging komt er namelijk in anticipatie op een aantrekkende inflatie. Die is enerzijds het gevolg van een aantrekkende economische activiteit en anderzijds door de fiscale stimuli.

  De prijsevolutie bij verschillende grondstoffen liegt er niet om. De olieprijs is sinds vorige zomer verdubbeld. Bij de granen kwam er gemiddeld een derde bij en ook andere landbouwgrondstoffen als koffie en suiker werden flink duurder. IJzererts, basisgrondstof voor de productie van staal, was sinds 2011 niet meer zo duur. Een ton koper kost meer dan 8000 dollar en dat was al van 2012 geleden. 

  De inflatiekraan die nu druppelt, komt straks helemaal open te staan. Het punt dat de toename van de inflatie de klim van de nominale rente overstijgt, is dichtbij of ligt misschien zelfs al achter ons. Alleen is dit voorlopig nog niet in de statistieken te zien want de index van de consumentenprijzen geeft inflatie met een flinke vertraging weer.

  Door de hogere inflatie zal de reële rente dus eerder dalen in plaats van te stijgen, wat gunstig is voor het gele metaal. Alleen moet dat besef nog tot de markt doordringen.

  Lees meer »
 10. Zilver, het volgende GameStop?

  Niet goud maar wel zilver stal vorige maand de show bij de edelmetalen.  De prijs van een troy ounce zilver schoot vorige maand in enkele dagen van 25 naar 30 dollar, het hoogste niveau sinds 2016. Dit is op zich niet uitzonderlijk, want in 2020 telden we 3 rally’s waarbij de zilverprijs met meer dan een kwart steeg.

  Wat deze klim opmerkelijk maakte, was de aanleiding ervoor. Op het intussen beruchte WallStreetBets forum op Reddit werd opgeroepen om massaal posities in zilver te kopen. Daarmee wou men het kunstje herhalen dat voorheen met schimmige aandelen als GameStop en AMC was gelukt door de koersen ervan zwaar op te drijven.

  Wat de ‘Redditors’ uiteindelijk hoopten te bekomen, was een scenario zoals in de periode 1979-1980 toen de gebroeders Hunt door massaal zilver te kopen de prijs naar een recordhoogte opstuwden.

  Volgens de anonieme aanstokers hielden grootbanken en hedge funds massaal shortposities aan op de zilvermarkt. Met de gecombineerde kracht van retail beleggers en alle anderen die op de kar sprongen, zouden die posities omgedraaid moeten worden met een forse stijging van de zilverprijs tot gevolg. Het opzet leek aanvankelijk ook te slagen, maar het effect doofde na enkele dagen al uit.

  Dit was om verschillende redenen geen verrassing. Ten eerste is de omvang van de globale zilvermarkt vele malen groter dan de beurswaarde van aandelen als GameStop. Bovendien zijn de meeste retail-beleggers niet op de futuresmarkten actief en het is net daar dat de prijsvorming bij zilver plaats vindt.

  Bovendien is er ook weinig aan van de vermeende naakte (ongedekte) shortpositie. De partijen die short zitten op zilver zijn de producenten en handelaren. Dat is normaal want zij bezitten het fysieke product (zijn dus fysiek long) en moeten zich indekken tegen een prijsdaling met een shortpositie op de termijnmarkten. De shortpositie van de banken bedraagt momenteel minder dan een vijfde van het totale aantal uitstaande contracten. De ironie van het verhaal is dat uitgerekend de hedge funds, die een long positie aanhouden, het meest hebben geprofiteerd van de spike in zilver.

  Fundamenteel en los van alle speculatie blijven de vooruitzichten voor zilver onverminderd goed. Zowel de investeringsvraag als de industriële vraag naar het edelmetaal nemen toe terwijl de primaire zilvermarkt (aanbod uit mijnproductie min fysieke vraag) al enkele jaren in deficit is.

  Lees meer »