Terugkoop garantie

Scherpe en transparante prijs

Expert sinds 1987

Afhalen en leveren

Altijd discreet

Blog

 1. Goud: verschillende invalshoeken bij verschillende regeringen

  Het is een opvallende vaststelling hoe verschillende nationale regeringen met privaat goudbezit omgaan.

  In Turkije riep president Erdogan de bevolking op om alle goud en vreemde valuta in bezit te verkopen en om te ruilen tegen Turkse lira. Aanleiding was de scherpe val van de lokale munt. De lira verloor op één dag 20% nadat de Turken zich uit een mensenrechtenverdrag hadden teruggetrokken. Ook de ingreep van Erdogan om de gouverneur van de Turkse centrale bank af te zetten werd door de markt niet gesmaakt. Om de hoge inflatie te bestrijden had de centrale bank een renteverhoging doorgevoerd maar dat was niet naar de zin van de Turkse premier. In principe is de centrale bank politiek onafhankelijk maar die onafhankelijkheid moet in Turkije met een flinke korrel zout worden genomen. Het is namelijk al de derde keer in 2 jaar dat Erdogan een centrale bankgouverneur afzet.

  Naast particulieren werden ook bedrijven aangemaand om buitenlandse activa ten gelde te maken. Juweliers zouden een deel van hun goudvoorraad in deposito moeten geven bij een staatsbank, weliswaar in ruil voor een bescheiden rentevergoeding.

  Het is niet voor het eerst dat Erdogan de bevolking oproept om goud te verkopen. Dit gebeurde om dezelfde reden (dalende lira) ook al eens in de zomer van 2018. In de praktijk was de impact toen heel beperkt en er is geen reden om aan te nemen dat het deze keer anders zal zijn. Patriottisme kan soms ver gaan maar heeft ook zijn limieten, vooral wanneer er persoonlijke financiën mee zijn gemoeid.

  Uit een rondvraag van de private onderzoeksinstelling Aksoy Research uit Istanboel blijkt dat slechts 11% van de bevolking geneigd is om op de vraag van Erdogan in te gaan. Op de vraag wat men met extra inkomen zou aanvangen antwoordde zelfs 40% dat ze deze in extra goud zouden investeren!

  Opmerkelijk is dat de Turkse centrale bank het omgekeerde doet van wat de bevolking verondersteld wordt om te doen. Recent werd nog een kleine hoeveelheid goud verkocht maar tussen begin 2017 en eind 2020 is de hoeveelheid goud in bezit van de centrale bank bijna vervijfvoudigd naar 547 ton.

  De tegenovergestelde beweging zien we in India waar de regering Modi het bezit van cryptovaluta wil verbieden. De private goudinvoer klom er naar het hoogste niveau in 21 maanden. De Reserve Bank of India kocht ruim 11 ton goud bij wat het totaal op 688 ton brengt. Nog in Azië steeg de verkoop van gouden juwelen, staven en munten tijdens de vakantieperiode naar aanleiding van het Chinees Nieuwjaar met 80%. In China wordt privaat goudbezit wel aangemoedigd.  Ook de centrale bank van Polen wil de komende jaren 100 ton goud bijkopen en zo de voorraad van 129 op 229 ton brengen. Bedoeling is om het aandeel van goud in de totale deviezenreserves op te trekken naar 20%.

  Lees meer »
 2. Geen globale schaarste aan fysiek zilver

  Zoals verwacht en vorige maand al beschreven, is de poging van de Reddit beleggers van het intussen beruchte WallStreetBets forum om de zilvermarkt op te blazen op een sisser uitgedraaid.

  Dit neemt niet weg dat de verhalen over een vermeende fysieke schaarste maar blijven komen. Tijdens de Reddit-gekte wou een grote groep private beleggers allemaal tegelijk fysiek zilver inslaan in de vorm van staven en munten. De kleinhandel was daar niet op voorbereid, waardoor de voorraden op korte termijn uitgeput waren en de verkooppremies de hoogte inschoten.

  Dit sterkte de ‘Redditors’ in hun geloof dat ze naar analogie met de Hunt Brothers in 1980 de zilverprijs naar een recordhoogte konden opstuwen. Niets was echter minder waar want de vermeende schaarste was niet meer dan een logistieke flessenhals. Het tekort aan staven en munten in de kleinhandel leidde wel tot een opstoot van de fysieke premies en stuwde ook de prijzen van zilver ETF’s de hoogte in.

  Recent circuleerde op sociale media het gerucht dat de Australische Perth Mint zonder zilver zou zitten om staven en munten (beleggingszilver) te slaan. Daar is echter niets van aan. De Perth Mint bevestigde dat tijdelijke onbeschikbaarheid van sommige producten te maken heeft met een tekort aan productiecapaciteit en niet met een tekort aan zilver.

  Het verhaal achter de vermeende ‘naakte’ (=ongedekte) shortpositie op zilver valt grotendeels terug te brengen naar een gebrek aan kennis over hoe de termijnmarkten werken. Op de Comex grondstoffenbeurs (New York) staat 1 termijncontract in voor 5000 troy ounce of bijna 156 kilogram zilver. Uiteraard zijn niet alle uitstaande contracten 100% gedekt door een even grote voorraad fysiek goud. Dit geldt niet alleen voor zilver maar voor alle grondstoffen. Een volledige dekking is niet efficiënt voor de beursoperator en is ook niet nodig voor de goede werking van de beurs. Bij nadering van de afloopdatum worden de meeste contracten doorgerold naar een latere contractmaand of volgt er op de eindvervaldag een cash settlement (winst of verlies).

  Op de termijnmarkten zijn verschillende types marktpartijen actief. De commerciëlen dekken een bedrijfsrisico af (bijvoorbeeld zilverhandelaren) terwijl speculanten (bijvoorbeeld de hedge funds) enkel op de prijswijzigingen willen inspelen.  Speculanten hebben meestal geen belang bij een fysieke levering. Zij gaan in principe geen fysieke levering van de onderliggende waarde vragen.  Gezien de hogere kosten en het feit dat ze toch maar enkel in de markt zitten om iets aan het prijsverschil te verdienen, heeft een fysieke afwikkeling van een termijncontract geen nut. In die zin is het logisch dat de papieren contracten de fysieke leveringen overstijgen.

  Claims van een ‘naakte’ shortpositie waarbij contracten worden verkocht om de prijs te drukken zonder de onderliggende waarde (in dit geval zilver) te bezitten, kunnen moeilijk worden hard gemaakt. Een bepaalde marktpartij kan bijvoorbeeld een short positie hebben op de Comex maar tegelijk een long positie op de London Metals Exchange (LME).

  Een andere indicatie dat er geen fysieke schaarste is, ligt bij de prijsstructuur van de termijncontracten. Zilver is in contango, wat betekent dat termijncontracten met een latere afloopdatum duurder zijn. Bij schaarste zouden we net het omgekeerde moeten zien (backwardation) waarbij een premie betaald wordt voor directe levering. Dit is nu niet het geval.

   

  Lees meer »
 3. Markoverzicht maart 2021

  De edelmetalen hebben het eerste kwartaal van 2021 met een negatief rendement afgesloten. Goud kijkt aan tegen een verlies van 8% in dollar en 5% in euro. Voor zilver is dit respectievelijk -6% en -1%. Het goedkoopste edelmetaal presteerde relatief gezien dus iets beter.

  De belangrijkste verklaring voor deze prijsdaling is de stijging van de rente. Er is namelijk een sterke correlatie tussen de goudprijs en de reële rente of de nominale rente gecorrigeerd voor inflatie. De langetermijnrente zit sinds vorige zomer in een opwaartse trend maar de voorbije weken versnelt die beweging. De rente op de 10-jaarse Amerikaanse overheidsobligatie (Treasury) is sinds augustus meer dan verdrievoudigd. De negatieve Duitse 10-jaarse referentierente van de Bund is in dezelfde periode ruim gehalveerd van -0,65 naar -0,3 procent, wat de facto een verdubbeling is (minder negatief). Die hogere rente bracht ook een klim van de dollar met zich mee, wat op korte termijn negatief is voor goud.

  De rente zit in de lift in anticipatie op een herstel van de globale economische groei door de talrijke stimuli van monetaire en fiscale overheden. De aantrekkende inflatie is een andere reden dat de rente stijgt. Alleen is die op dit moment nog bijna niet zichtbaar in de indexen van de consumentenprijzen door de manier waarop deze zijn samengesteld. Door de forse prijsstijging bij sommige grondstoffen - maar ook bijvoorbeeld containertarieven - zijn de producentenprijzen wel  gestegen. Eerder vroeg dan laat worden deze ook doorgerekend in de prijzen van eindproducten.

  Een hogere nominale rente en een (voorlopig) stabiele inflatie leidt tot een aantrekkende reële rente, wat negatief is voor de edelmetalen als niet-rentedragende activa. De centrale banken zien de oplopende inflatiedruk voorlopig nog als een tijdelijk fenomeen.

  Cruciale vraag is hoe ver de centrale banken de rente zullen laten oplopen vooraleer in te grijpen. Naast de impact op de historisch hoge schuld in het systeem (hogere intrestbetalingen) leidt een hogere rente ook tot strakkere financieringsvoorwaarden, wat niet bevorderlijk is voor de economie.

  Goud bevindt zich in een technisch niemandsland zolang de steun rond 1680 dollar en de weerstand rond 1765 dollar niet worden doorbroken. Onder deze steun dreigt een nieuwe verkoopgolf terwijl de hedge funds en andere momentumspelers pas long zullen gaan als de weerstand is gesneuveld.

  Positieve ontwikkeling zijn dat speculanten en hedge funds hun long posities hebben afgebouwd naar het laagste niveau in 2 jaar en 85% onder de top van februari vorig jaar. Cijfers van de World Gold Council laten zien dat de hoeveelheid goud onder beer van de ETF’s in 9 maanden niet meer zo laag was.

  Lees meer »
 4. Marktoverzicht februari 2021

  Met een prijsdaling van 6,6% was februari de slechtste maand voor goud sinds november 2016. Toen kelderde de prijs van het gele metaal met 7,2%. Dit brengt de prijsdaling sinds begin dit jaar op 8%. Zilver doet het iets beter want het goedkoopste edelmetaal profiteert van de hogere fysieke vraag naar metalen voor industriële toepassingen. Bij goud, waar het niet de fysieke markt is maar wel de papiermarkt (termijncontracten) die de prijs bepaalt, speelt dit effect niet.

  Bij zilver is het rendement met 1,5% dit jaar nog licht positief. Door de outperformance van zilver tegenover goud is de goud/zilver ratio verder gedaald naar 65. Dit is het laagste niveau sinds begin 2016. Een jaar geleden was de prijsverhouding tussen beide edelmetalen nog bijna dubbel zo hoog.

  Naar de reden achter de recente correctie van de goudprijs hoeft u niet ver te zoeken. In de Verenigde Staten en ook in Europa en Australië is de rente de voorbije maand fors gestegen. De rente op de tienjarige Amerikaanse overheidsobligatie is sinds vorige zomer zelfs verdrievoudigd naar meer dan 1,5%. Goud wordt door institutionele investeerders gebruikt als een hedge tegen een dalende (reële) rente. Wanneer de rente even niet meer stijgt, is die bescherming (tijdelijk) niet meer nodig. Vandaar dat de algoritmes van bijvoorbeeld hedge funds zo geprogrammeerd zijn dat een oplopende rente gelijk staat aan een uitverkoop van goud.

  Op iets langere termijn is deze evolutie eerder gunstig voor goud. De globale rentestijging komt er namelijk in anticipatie op een aantrekkende inflatie. Die is enerzijds het gevolg van een aantrekkende economische activiteit en anderzijds door de fiscale stimuli.

  De prijsevolutie bij verschillende grondstoffen liegt er niet om. De olieprijs is sinds vorige zomer verdubbeld. Bij de granen kwam er gemiddeld een derde bij en ook andere landbouwgrondstoffen als koffie en suiker werden flink duurder. IJzererts, basisgrondstof voor de productie van staal, was sinds 2011 niet meer zo duur. Een ton koper kost meer dan 8000 dollar en dat was al van 2012 geleden. 

  De inflatiekraan die nu druppelt, komt straks helemaal open te staan. Het punt dat de toename van de inflatie de klim van de nominale rente overstijgt, is dichtbij of ligt misschien zelfs al achter ons. Alleen is dit voorlopig nog niet in de statistieken te zien want de index van de consumentenprijzen geeft inflatie met een flinke vertraging weer.

  Door de hogere inflatie zal de reële rente dus eerder dalen in plaats van te stijgen, wat gunstig is voor het gele metaal. Alleen moet dat besef nog tot de markt doordringen.

  Lees meer »
 5. The Big Short

  Wie een beetje interesse heeft in de financiële markten zal ongetwijfeld bekend zijn met de film ‘The Big Short’ uit 2015.

  Die is gebaseerd op hedge fund manager Michael Burry die de problemen met rommelhypotheken in de Verenigde Staten, die uiteindelijk tot een globale financiële crisis zouden leiden, van ver zag aankomen. Burry slaagt er aanvankelijk niet in om de investeerders in zijn fonds te overtuigen en wanneer de markt zich tegen hem keerde, werden grote verliezen geleden. Maar uiteindelijk krijgt Burry gelijk en het fonds boekt op het einde van de rit enkele miljarden dollars winst.

  Sindsdien wordt er met meer dan gewone aandacht naar de inzichten van de echte Michael Burry, hoofd van Scion Assett Management, geluisterd. Burry waarschuwde recent in een reeks Twitter-berichten over het gevaar van een aantrekkende inflatie en de gevolgen daarvan op de financiële markten die er volgens hem totaal niet op voorbereid zijn.

  Hij verwijst naar de aanhoudende monetaire en fiscale stimuli waarbij de Federal Reserve maandelijks voor 120 miljard dollar aan schuldpapier opkoopt en een steunpakket van 1,9 biljoen of 1900 miljard dollar door het congres werd gejaagd. Burry trekt de parallel met de jaren ’20 van vorige eeuw toen na de Eerste Wereldoorlog de uitgaven en de inkomsten van de overheden sterk uit balans waren.

  In plaats van een oorlog was er nu de Covid-crisis die naar economische gevolgen toe eenzelfde effect had. In de jaren ’20 gaf Duitsland massaal veel schuldpapier uit, iets wat de Verenigde Staten nu ook doen. Burry waarschuwt dan ook voor een dreigende hyperinflatie en ziet dezelfde signalen. Hij vergelijkt de beursgekte van vorige eeuw met de hype rond de het Reddit Wallstreetbets forum en de explosie van Robinhood beleggers.

  Volgens de hedge fund manager zijn reële tastbare activa de enige manier om zich tegen die aankomende inflatie te beschermen. Bitcoin en andere virtuele munten horen daar niet bij omdat deze een bedreiging zijn voor het monopolie van geldschepping dat zich momenteel bij overheden en centrale banken bevindt.

  Dit laatste wordt bevestigd door de gouverneur van de centrale bank van India, dat over een omvangrijke fysieke economie beschikt. Volgens hem vormen cryptomunten een bedreiging voor de financiële stabiliteit van het land. De regering van premier Modi stelt daarom voor om alle private virtuele munten te verbieden. Ook andere grote centrale banken onderzoeken de invoering van een eigen officiële digitale munt om privé-initiatieven de wind uit de zeilen te halen.

  Lees meer »
 6. Zilver, het volgende GameStop?

  Niet goud maar wel zilver stal vorige maand de show bij de edelmetalen.  De prijs van een troy ounce zilver schoot vorige maand in enkele dagen van 25 naar 30 dollar, het hoogste niveau sinds 2016. Dit is op zich niet uitzonderlijk, want in 2020 telden we 3 rally’s waarbij de zilverprijs met meer dan een kwart steeg.

  Wat deze klim opmerkelijk maakte, was de aanleiding ervoor. Op het intussen beruchte WallStreetBets forum op Reddit werd opgeroepen om massaal posities in zilver te kopen. Daarmee wou men het kunstje herhalen dat voorheen met schimmige aandelen als GameStop en AMC was gelukt door de koersen ervan zwaar op te drijven.

  Wat de ‘Redditors’ uiteindelijk hoopten te bekomen, was een scenario zoals in de periode 1979-1980 toen de gebroeders Hunt door massaal zilver te kopen de prijs naar een recordhoogte opstuwden.

  Volgens de anonieme aanstokers hielden grootbanken en hedge funds massaal shortposities aan op de zilvermarkt. Met de gecombineerde kracht van retail beleggers en alle anderen die op de kar sprongen, zouden die posities omgedraaid moeten worden met een forse stijging van de zilverprijs tot gevolg. Het opzet leek aanvankelijk ook te slagen, maar het effect doofde na enkele dagen al uit.

  Dit was om verschillende redenen geen verrassing. Ten eerste is de omvang van de globale zilvermarkt vele malen groter dan de beurswaarde van aandelen als GameStop. Bovendien zijn de meeste retail-beleggers niet op de futuresmarkten actief en het is net daar dat de prijsvorming bij zilver plaats vindt.

  Bovendien is er ook weinig aan van de vermeende naakte (ongedekte) shortpositie. De partijen die short zitten op zilver zijn de producenten en handelaren. Dat is normaal want zij bezitten het fysieke product (zijn dus fysiek long) en moeten zich indekken tegen een prijsdaling met een shortpositie op de termijnmarkten. De shortpositie van de banken bedraagt momenteel minder dan een vijfde van het totale aantal uitstaande contracten. De ironie van het verhaal is dat uitgerekend de hedge funds, die een long positie aanhouden, het meest hebben geprofiteerd van de spike in zilver.

  Fundamenteel en los van alle speculatie blijven de vooruitzichten voor zilver onverminderd goed. Zowel de investeringsvraag als de industriële vraag naar het edelmetaal nemen toe terwijl de primaire zilvermarkt (aanbod uit mijnproductie min fysieke vraag) al enkele jaren in deficit is.

  Lees meer »
 7. Marktoverzicht januari 2021

  De voorbije 5 jaar kenden de edelmetalen telkens een sterk jaarbegin. Dit leek in 2021 niet anders te zijn toen goud en zilver in de eerste handelsdagen van januari respectievelijk richting 1960 en 28 dollar schoten. Daarbij werden belangrijke technische weerstanden doorbroken zodat niets een verdere klim in de weg leek te staan.

  Echter, de markt heeft wel vaker de vervelende gewoonte om iedereen op het verkeerde been te zetten. De edelmetalen kregen de weken daarna een oplawaai van jewelste waarbij goud in geen tijd 150 dollar lager werd gezet en zilver tot 24 dollar corrigeerde. Voor het eerst sinds 2013 sloot goud een januari-maand met een negatief rendement af.

  Bij een beweging van dergelijke omvang wordt altijd naar een uitleg gezocht. Het gaat daarbij zelden om slechts één oorzaak want bij elke grote prijsuitslag gaat het meestal om een combinatie van factoren. De vaccinrally op de beurzen bleef niet zonder gevolgen voor de rente. Zo is de rente op de tienjarige Amerikaanse overheidsobligatie sinds deze zomer ruim verdubbeld van 0,5% naar 1,1%. De markt gaat ervanuit dat de overheden veel nieuwe obligaties zullen moeten uitgeven om hun stimuliprogramma’s te financieren. Om deze obligaties verkocht te krijgen, moet de opbrengst hoger (lees: rente naar omhoog). Omdat er voorlopig nog geen toename is van de inflatie, stijgt ook de reële rente, wat nadelig is voor goud. Al is dit heel relatief, want stijging betekent in dit geval minder negatief worden.

  Een ander aspect was de erg hoge long positie op de termijnmarkten. Het gedeeltelijk terugdraaien van deze posities zorgde voor bijkomende prijsdruk. Toch is de kans klein dat de recente correctie een voorbode is van een zwak 2021 voor goud. De onderliggende macro-economische situatie blijft namelijk extreem gunstig voor het gele metaal. De rente te ver laten oplopen kan niet. Daarvoor zijn de schulden te hoog en stijgt het risico op een crash van de aandelenmarkten. Anderzijds is geld blijven bijdrukken op termijn nefast voor de waarde van de munt. Op de duur moeten de centrale banken alle uitgegeven schuld zelf opkopen.

  Dit neemt niet weg dat een verdere consolidatie of zelfs bijkomende prijsdaling op korte termijn mogelijk blijft. Een beetje dollar-peptalk om de schijn hoog te houden en het is zover. De goud/zilver ratio bodemde begin januari op 70 en is de voorbije weken weer licht opgelopen. Van een extreme onderwaardering ten opzichte van goud is intussen geen sprake meer.

  Lees meer »
 8. Buffett en Singer verkiezen goud boven bitcoin

  Niet aandelen, obligaties of grondstoffen waren de ‘talk of the town’ bij de start van 2021. Maar wel de cryptomunten gingen met alle aandacht lopen. Onder meer de koers van bitcoin ging parabolisch waarbij het vorige record uit 2017 werd verpulverd en de prijs naar een nieuw hoogtepunt van bijna 42000 dollar stoomde. Steeds meer institutionele partijen pompen geld in cryptomunten en volgens een onderzoek van een financieel studiebureau verkiezen twee derden van de zogenaamde millennial-investeerders bitcoin boven goud als veilige haven belegging.

  Toch zijn er ook verschillende veteranen in de beleggingswereld die tegengas geven. Warren Buffett is er een van. De Amerikaanse beursgoeroe is naar eigen zeggen niet van plan om ooit bitcoin of andere crypto’s te kopen. Volgens Buffett ontbreekt bij digitale munten elke vorm van intrinsieke waarde omdat ze gecreëerd zijn uit het niets. Het is bovendien geen investering die kapitaalwinsten oplevert en dus economisch niet productief is. Volgens Buffett speelt bij prijsstijgingen enkel de ‘greater fool theory’: als bij een actief de onderliggende intrinsieke waarde niet kan stijgen, moet er een ‘grotere gek’ zijn die dit van u wil overnemen aan een hogere prijs. Buffett omschreef eerder ook al goud als een economisch onproductieve investering maar de goeroe erkent wel de intrinsieke waarde van het edelmetaal.

  Buffett krijgt bijval van Paul Singer, hedgefund manager en oprichter van het Elliott Fund.  Singer, wiens netto privé-vermogen op 3,6 miljard dollar wordt geschat, ziet de opmars van de cryptomunten als een signaal dat rationaliteit op de financiële markten ver te zoeken is. We willen u dit citaat dat zijn visie samenvat niet onthouden: “To tell me that something that’s constructed as a computer program, where you engage in some process of sitting there in front of your computer, and after a period of time and the expenditure of a bunch of electricity a message appears on your screen that you have created something, that’s ridiculous. It’s nothing”.

  Dit neemt niet weg dat crypto’s niet meer zullen verdwijnen van het financiële landschap. Of ze onder de huidige vorm en zeker als ‘veilige haven’ belegging zullen overleven, is onzeker. De extreem hoge volatiliteit is één zaak. Een actief dat over een weekend 28% in waarde daalt is misschien niet zo geschikt als stabiele waarde-opslag. Daarnaast is er het toenemende risico op overheidsregulering. Verschillende centrale banken, die hun monopolie op geldcreatie niet zomaar zullen afgeven, deden al een oproep in die zin en zijn bezig met de creatie van een eigen digitale munt. Naarmate de gecombineerde marktwaarde van de bestaande crypto’s verder stijgt, zal het spanningsveld met de reguliere financiële sector steeds groter worden.

  Lees meer »
 9. World Gold Council: schade beperkt in 2020

  De World Gold Council (WGC) publiceerde vorige week het Gold Demand Trends Report voor 2020. Dit rapport biedt een mooi beeld van de vraagevolutie in de verschillende afzetmarkten.

  Op het eerst zicht was 2020 een tegenvallend jaar voor goud. Niet wat de prijsevolutie betreft, want het gele metaal werd in alle valuta flink duurder, maar wel op het vlak van de vraag. De totale vraag naar fysiek goud daalde vorig jaar met 14% en kwam daarmee voor het eerst sinds 2009 onder de grens van 4000 ton uit.

  Deze daling kwam bijna uitsluitend op rekening van de juwelenindustrie, waar de vraag naar goud met meer dan een derde kelderde. Dit is geen verrassing gezien wereldwijd veel juweliers een tijd verplicht op slot gingen als gevolg van de coronamaatregelen. De WGC verwacht dit jaar een inhaalbeweging. De vraag naar gouden staven en munten steeg wel licht (+3%) naar 896 ton omdat bij de meeste handelaren online aankopen mogelijk bleven.

  Beleggers bleven vorig jaar wel de weg naar goud vinden. De instroom in goud trackers of ETF’s bereikte vorig jaar zelfs een nieuw recordniveau van 877 ton, goed voor een tegenwaarde van 47,9 miljard dollar. In het vierde kwartaal was er wel een uitstroom van 130 ton.

  De goudaankopen van de centrale banken bleven in 2020 voor het elfde opeenvolgende jaar positief maar het cijfer was sinds deze trend, die in 2009 startte, niet eerder zo laag. De centrale banken kochten vorig jaar gezamenlijk 273 ton goud of 60% minder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was er een uitstroom van 6,5 ton maar in het laatste trimester werd weer 44,8 ton bijgekocht.

  De voorbije jaren was de centrale bank van Rusland een belangrijke koper van goud. Die aankopen zijn intussen grotendeels stilgevallen. De gouverneur verklaarde tevreden te zijn met de actuele goudvoorraden. Het aandeel van goud in de internationale reserves van Rusland bedraagt 22,9% en is daarmee groter dan het aandeel van de Amerikaanse dollar (22,2%)

  Er was vorig jaar ook minder aanbod van goud (-4%). De WGC rekende voor dat de mijnproductie in 2020 voor het tweede opeenvolgende jaar daalde (-4%). Het aanbod gerecycleerd goud steeg met iets minder dan 1%.

  Lees meer »
 10. Jaaroverzicht edelmetaalmarkt 2020

  2020 was een bewogen jaar voor de edelmetalen. Goud zette met een rendement van bijna 25% (in dollar) de beste prestatie neer sinds 2010. Door de waardedaling van de dollar tegenover de euro deed goud het uitgedrukt in de Europese eenheidsmunt iets minder goed, al was er met een rendement van 14% weinig reden tot klagen. Goud bracht sinds 2005 gemiddeld bijna 12% per jaar op, een prestatie die weinig activa kunnen evenaren.

  Zilver deed het voor het eerst sinds 2016 beter dan goud en zette met een klim van meer dan  48% eveneens de beste prestatie sinds 2010 neer. Het goedkoopste edelmetaal profiteerde naast de link met goud ook van de rally van de industriële metalen. Naast een aanhoudend hoge investeringsvraag kent zilver vooral industriële toepassingen.

  De prijsevolutie van de edelmetalen had in 2020 veel weg van een rollercoaster. Na een sterk jaarbegin volgde een korte maar hevige inzinking in maart op het hoogtepunt van de coronacrisis. Bij goud viel de schade al met al nog mee maar de zilverprijs daalde naar het laagste niveau sinds 2009.  Vanaf einde maart volgde een snel herstel tot op de piek van augustus. Goud bereikte toen een nieuwe nominale recordkoers boven 2070 dollar en zilver strandde op een zucht van 30 dollar, nog ver onder de pieken van 2011 en 1980. Het najaar stond in het teken van consolidatie.

  Goud en in mindere mate zilver waren een van de weinige grondstoffen die goedkoper werden na het positieve vaccinnieuws. Dit heeft op zich weinig te maken met de vooruitzichten op langere termijn maar wel met een tijdelijke rotatie van investeringsgelden naar meer risicovolle activa. Het gele metaal  viel daarbij terug tot 1760 dollar en zilver tot  22 dollar. Naar het jaareinde toe liepen de prijzen weer op.

  De goud/zilver ratio daalde van een historische piek van 126,5 in maart naar 70. De extreme onderwaardering van zilver is dus voorbij, wat niet betekent dat er geen opwaarts potentieel meer is. De primaire zilvermarkt (verschil tussen mijnproductie en fysieke vraag) is in deficit. Bijna 70% van alle gedolven zilver is een bijproduct van andere metalen. Daarnaast blijft de investeringsvraag aanhoudend hoog.

  De vooruitzichten voor de edelmetalen blijven uitstekend door een aanhoudende groei van de geldhoeveelheid, aantrekkende inflatieverwachtingen en vooral een negatieve reële rente. 

  Lees meer »