Welkom bij Argentor Essayeurs     |
Account openen Inloggen
mijn winkelwagen
0 item(s)
Terugkoop garantie Laagste prijs Méér dan 27 jaar ervaring Beveiligde levering Altijd discreet

wetgeving 15/7/13: contante betalingen

Home > Nieuws > wetgeving 15/7/13: contante betalingen >

wetgeving 15/7/13: contante betalingen wetgeving 15/7/13: contante betalingen wetgeving 15/7/13: contante betalingen

Sinds geruime tijd mochten verkopen door een handelaar van boven 15.000 euro, alsook de voorschotten daarop, niet cash betaald worden. De nieuwe maatregel van begin 2013  bracht die limiet terug op 5.000 euro. Een handelaar in edele metalen mag geen cash geld ontvangen boven 10% of 5.000 euro in geval van verkoop, zoals voor alle andere handelaars (art 21, al. 1) maar ook in geval van aankoop, in toepassing van de nieuwe art. 21, al. 2. Deze laatste bepaling werd ingevoegd door de wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding. 


Art. 21.[ (vroeger art. 10ter wordt art. 21)] [ De prijs van de verkoop door een handelaar van één of meerdere goederen [ evenals de prijs van één of meerdere dienstprestaties geleverd door een dienstverstrekker,] voor een bedrag van [ 5 000 euro] of meer, mag niet in contanten worden vereffend [ uitgezonderd voor een bedrag dat 10 % van de prijs van de verkoop of de dienstprestatie niet overstijgt, en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 5000 euro], ongeacht of de verkoop [ of de dienstprestatie] plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.] [ De prijs van de aankoop, door een handelaar in edele metalen, van één of meerdere goederen voor een bedrag van 5.000 euro of meer, mag slechts in contanten worden vereffend voor een bedrag dat niet hoger is dan 10 % van de aankoopprijs en voor zover dat bedrag niet hoger is dan 5.000 euro ongeacht of de aankoop plaatsvindt in één of meer verrichtingen of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.


De notie " edele metalen " wordt omschreven in artikel 69 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I).] 
[ Wanneer de voornoemde [ bepalingen niet werden] nageleefd, brengt de betrokken handelaar of dienstverstrekker dit onmiddellijk schriftelijk of elektronisch ter kennis van de Cel voor financiële informatieverwerking. Na advies van de Cel voor financiële informatieverwerking en na overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, legt de Koning bij besluit vast welke handelaren en dienstverstrekkers verplicht zijn de niet-naleving van het eerste [ , tweede en derde] lid ter kennis te brengen van de Cel voor financiële informatieverwerking. Met ingang van 1 januari 2014 verlaagt dit bedrag tot 3 000 euro. De Koning kan deze verlaging versneld invoeren bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.]

 

Ook moet de handelaar in edelmetalen de verkoper identificeren (papier of digitale kopie van de identiteitskaart) in geval van een particulier die volledig cash betaalt (art. 70, §1, al 1 van de wet van 29.12.2013 houdende diverse bepalingen (I). 

Art. 70.§ 1. De natuurlijke en rechtspersonen actief in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude metalen of edele metalen, dienen, wanneer ze dergelijke metalen aankopen bij natuurlijke personen, over te gaan tot identificatie en registratie van de persoon die zich met de bedoelde metalen aanbiedt indien deze aankopen in contanten worden betaald. [De aankoop van gerecycleerde koperkabels, gebruikt of als zodanig voorgesteld, door natuurlijke of rechtspersonen die actief zijn in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude metalen mag niet in contanten worden afgehandeld. De natuurlijke en rechtspersonen actief in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude en edele metalen gaan, wanneer ze dergelijke metalen met uitzondering van afgewerkte sieraden en horloges die zijn vervaardigd in edele metalen, verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen, over tot identificatie en registratie van de persoon die de bedoelde metalen aankoopt indien deze aankopen in contanten worden betaald voor een bedrag van meer dan 500 euro.]

§ 2. Elke persoon die zich met de bedoelde metalen aanbiedt dient een verklaring te ondertekenen waarin hij verklaart of hij al dan niet in hoedanigheid van btw-plichtige levert. In voorkomend geval dient hij tevens zijn btw-identificatienummer op te geven.

§ 3. [ De identificatie van de natuurlijke persoon die zich met de bedoelde metalen aanbiedt of deze aankoopt, gebeurt op basis van de naam, voornaam en geboortedatum. De Koning bepaalt de nadere regels volgens welke de identificatie en registratie van deze gegevens geschieden.]

§ 4. De identificatiegegevens worden gedurende een termijn van zeven jaar bewaard na de aankoop. Zij worden op elk verzoek ter beschikking gesteld van de ambtenaren, aangehaald in artikel 6, § 1, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische regulering en de prijzen. "

Munten zijn uiterlijk uitgesloten uit toepassingsgebied van de definitie van "edele metalen" bevat in art. 69 van de wet van 29.12.2013 houdende diverse bepalingen (I). Aangezien art. 70, §1, al. 1 van deze wet en ook art. 21, al. 2 AWW het begrip van "edele metalen" in de zin van art. 69 gebruiken, zijn deze bepalingen ook niet van toepassing op de munten. Toch blijft art. 21, al. 1 van toepassing, zoals voor alle roerende meubelen. Terug

 
Actuele koers :
GOUDper kilo
ZILVERper kilo
Argentor Essayeurs bvba
Lange Herentalsestraat 84
2018 Antwerpen, 
België
+32 3 303 72 72
info@argentorshop.be

BTW
:
BE 0431.852.314 
ING
: BE82 3631 5620 1968
BELFIUS
: BE71 7805 9267 5669
BNP FORTIS
: BE34 0018 0627 5190

Openingsuren:
maandag
:
09.00u
-
17.00u
dinsdag :
09.00u
-
17.00u
woensdag :
09.00u
-
17.00u
donderdag :
09.00u
-
17.00u
vrijdag :
09.00u
-
13.00u
zaterdag :
gesloten

 
zondag :
gesloten
 
 

Sluitingsdagen 2019:
dinsdag : 01 januari
maandag : 22 april
woensdag 01 mei
donderdag  : 30 mei
vrrijdag  : 31 mei
maandag : 10 juni
donderdag : 15 augustus
vrijdag  : 16 augustus
vrijdag : 01 november
maandag : 11 november
woensdag : 25 december

Jaarlijkse kerstsluiting 2019 - 2020:
25 december t.e.m. 01 januari
 

Inschrijven op de nieuwsbrief is eenvoudig en kosteloos

Schrijf je vrijblijvend in en leer meer over het aankopen van edelmetalen!

Contactgegevens

Lange Herentalsestraat 52
BE - 2018 Antwerpen
Tel.: +32 3 232 31 99
BTW: BE 0431.852.314
E-mail:
Argentor Essayeurs Te vinden op Lange Herentalsestraat 52, Antwerpen, 2018, Antwerpen, Belgium. Telefoonnummer: +32 3 232 31 99. .