Vanaf 30/08/2021 tot en met 30/11/2021 TIJDELIJKE PROMO op transportkosten! Vanaf €24.000 GRATIS LEVERING aan huis.

Terugkoop garantie

Scherpe en transparante prijs

Expert sinds 1987

Afhalen en leveren

Altijd discreet

Laat uw edelmetalen zuiveren bij Argentor. Argentor wint het goud, zilver, platina & palladium voor u terug. De opbrengst kan u aan ons verkopen, op gewichtsrekening laten plaatsen of laten terug leveren in zuivere vorm.


WELKE METALEN VERWERKT ARGENTOR?

Argentor verwerkt goud, zilver, maar ook platina, palladium en de minder courante PGM’s (Platinum Group Metals) en dat in bijna al zijn vormen en legeringen. Argentor is gespecialiseerd in de recyclage & terugwinning van goud, zilver & PGM's. Bij een raffinage van sloopgoud wordt automatisch ook het zilver teruggewonnen. Bij een raffinage van sloopplatina & -palladium wordt automatisch ook het goud en zilver voor u teruggewonnen. Indien het percentage zilver minder dan 5% bedraagt, zal in beide gevallen het zilver niet gerestitueerd worden.

Argentor verwerkt:
+ sloopgoud, -zilver, -platina & -palladium (juwelen, horlogemonturen, bestekken1, serviezen, …)
+ beleggingsgoud, -zilver, -platina & -palladium (baren en munten)
+ historische gouden & zilveren munten
+ gouden & zilveren penningen
+ tandengoud2
+ gemijnd/ alluviaal goud, zilver, platina & palladium
+ goud, zilver, platina & palladium in poeder
+ industrieel goud, zilver, platina & palladium
+ elektrolytisch zilver
+ thermokoppels
+ osmium, iridium, ruthenium & rhodium3

1: Met uitzondering van messen.
2: Tanden dienen op voorhand verwijderd te zijn.
3: Gelieve contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Argentor wint de edelmetalen voor u terug. De opbrengst kan u aan ons verkopen, op gewichtsrekening plaatsen of laten terug leveren in zuivere vorm. Hoe groter de aangeleverde hoeveelheid, hoe kostenefficiënter het materiaal kan verwerkt worden!

Argentor is bovendien gespecialiseerd in de terugwinning van goud, zilver, platina & palladium uit uw werkhuisafval. Meer informatie over de terugwinning van edelmetalen uit uw werkhuisafval kan u terugvinden op deze pagina.

Wij recupereren ook zeer efficiënt diamanten uit juwelen zonder ze te beschadigen door middel van chemische oplossing. Meer informatie over de recuperatie van diamanten uit sloopgoud kan u terugvinden op deze pagina.

Voor de raffinage en verwerking van volgende goederen kunnen wij u niet helpen:
+ bladgoud en/of goudverf
+ vergulde en verzilverde stukken
+ zeer lage legeringen
+ elektronisch afval en/of printplaten
+ vloeibare oplossingen
+ giftige of agressieve stoffen


TARIEVEN & DOORLOOPTIJDEN

De kosten voor raffinage van goud, zilver, platina & palladium worden steeds berekend op basis van het gewicht na smelt met een minimumgewicht van 1 kilogram. De kosten voor het samensmelten van lavuur (borstels, smeltkroezen, stofzuigerzakken, etc.) en de recuperatie van diamant uit sloopgoud worden steeds berekend op basis van het gewicht voor smelt met een minimumgewicht van 1 kilogram.

Onderstaande doorlooptijden zijn indicatief en steeds afhankelijk van de samenstelling en hoeveelheid van het materiaal dat u aanlevert. De doorlooptijden zijn ruim gerekend en kunnen in sommige gevallen minder zijn dan onderstaande indicaties.


Raffinage zilver: 40€/kg + 50€/analyse + 21% btw
+ vergoeding zilver: 98%

+ verwerkingstijd: 1-4 werkweken

+ minimumkosten: €90 + 21% btw


Raffinage goud & zilver: 125€/kg + 50€/analyse + 21% btw
Raffinage & analyse op zilver steeds inbegrepen.

+ vergoeding goud: 99,5%
+ vergoeding zilver: 98%

+ verwerkingstijd: 1-3 werkdagen

+ minimumkosten: €175 + 21% btw


Raffinage goud, zilver & PGM's: 350€/kg + 50€/analyse + 21% btw
Raffinage & analyse op goud & zilver steeds inbegrepen.

+ vergoeding goud: 99,5%
+ vergoeding zilver: 98%
+ vergoeding platina & palladium: 95%

+ verwerkingstijd: 1-6 werkweken

+ minimumkosten: €400 + 21% btw


Raffinage goud met recuperatie van diamanten: 350€/kg + 50€/analyse + 21% btw
Bij een chemische oplossing van diamanten is het niet mogelijk om het zilver, platina en palladium te restitueren!

+ vergoeding goud: 99,5%

+ verwerkingstijd: 1-2 werkweken

+ factuurminimum: €400 + 21% btw


Supplement samensmelten lavuur: 12,50€/kg + 21% btw
Te combineren met raffinage op zilver, raffinage op goud & zilver of raffinage op goud, zilver & PGM's

+ verwerkingstijd: 4-8 werkweken

+ minimumkosten raffinage zilver + lavuur: €102,50 + 21% btw
+ minimumkosten raffinage goud + lavuur: €187,50 + 21% btw
+ minimumkosten raffinage platina & palladium + lavuur: €412,50 + 21% btw


AANLEVERINGS- & VERWERKINGSPROCEDURE

1. U levert het materiaal zelf aan in ons kantoor.
Tijdens onze kantooruren kan u steeds zonder afspraak bij ons terecht voor de aanlevering van uw werkhuisafval voor zuivering en verwerking. Vraag zeker achter onze gratis voorraadpotten & -tonnen voor werkhuisafval!

2. U neemt een ticket 'aanlevering raffinage' aan de kiosk in onze wachtruimte.
Klanten die materiaal aanleveren voor zuivering en verwerking worden steeds met voorrang verder geholpen. Zo verliest u geen kostbare tijd aan onze loketten.

3. Het materiaal wordt aangenomen en gecontroleerd door onze medewerkers.
Onze medewerkers controleren - in de mate van het mogelijke - de samenstelling en het gewicht van het aangeleverde materiaal. Er wordt een ontvangstnota opgemaakt waarvan u steeds een kopie mee krijgt.

4. Indien gewenst, en indien mogelijk, kan u een voorschot vragen.
Op basis van de samenstelling en het gewicht van het aangeleverde materiaal kunnen wij - indien mogelijk - reeds een deel van de gezuiverde edelmetalen van u aankopen of terug leveren in zuivere vorm. Zo wordt uw werkkapitaal slechts minimaal aangetast.

5. Wij brengen u op de hoogte van zodra uw werkhuisafval verwerkt is.
Van zodra de resultaten van raffinage en analyse gekend zijn, zullen onze medewerkers u daarvan op de hoogte brengen, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch. U ontvangt een gedetailleerd overzicht van de resultaten per mail.

6. Verwerking van de resultaten.
De opbrengst kan u aan ons verkopen op basis van onze dagprijzen, laten terug leveren in zuivere vorm of op gewichtsrekening laten plaatsen. Onze medewerkers maken de nodige facturatie op waarvan u steeds een kopie ontvangt.


VEELGESTELDE VRAGEN IN VERBAND MET RAFFINAGE & RECYCLAGE VAN EDELMETALENU hoeft geen afspraak te maken bij Argentor voor de aanlevering van uw materiaal voor raffinage & analyse. U kan de volledige aanleveringsprocedure hierboven raadplegen.Enkel indien u reeds een gekende klant bent bij Argentor - en afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling van het materiaal - kunnen wij goederen laten ophalen bij u door Mikropakket (België & Luxemburg). Voor deze dienst vragen wij €12,40 (excl. btw) per transport. Neem gerust contact op met ons indien u gebruik wenst te maken van onze ophaalservice. Wij bezorgen u in dat geval alle informatie en de nodige documentatie.

Indien u op eigen initiatief materiaal naar ons opstuurt, doet u dat volledig op eigen risico! Argentor kan niet aansprakelijk gehouden worden voor pakketten die u zelf via reguliere of aangetekende post naar ons opstuurt, noch zijn wij verantwoordelijk voor pakketten die u zelf in onze brievenbus komt steken.Neen. In principe staat er geen minimum op het gewicht dat u kan laten verwerken bij Argentor.

U dient uiteraard wel rekening te houden met de raffinagekost. Kleine hoeveelheden spaart u daarom best op om ze later samen te kunnen laten verwerken. Hoe groter de aangeleverde hoeveelheid, hoe kostenefficiënter het materiaal kan verwerkt worden!Wij recupereren het goud, zilver, platina & palladium uit uw materiaal. Indien u ervoor kiest het gerestitueerde metaal te verkopen, dan doet u dat in zuivere vorm aan de dagprijs van het edelmetaal.Sinds de aanpassing van de wetgeving omtrent contante uitbetalingen1 (18 september 2017), mogen wij aan professionele verkopers (ook zelfstandigen in bijberoep) niets meer in contanten uitbetalen. Alle aankopen, ongeacht de totaalwaarde, zullen moeten worden uitbetaald via bankoverschrijving2, of voldaan worden door een wissel.

Voor particuliere verkopers mag de betaling in contanten, ongeacht de totaalwaarde, maximum €500 bedragen. Alle bedragen daarboven zullen worden uitbetaald via bankoverschrijving2. Bijvoorbeeld: U verkoopt sloopjuwelen t.w.v. €850; dan mogen wij u €500 in contanten uitbetalen. De overige €350 zal via overschrijving uitbetaald worden.


1: Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

2: Onze bankoverschrijvingen worden steeds de eerstvolgende werkdag voor 12.00u 's middags uitgevoerd. Hoe snel de gelden op uw rekening staan, is afhankelijk van bank tot bank; neem gerust contact met ons op indien u de betaling na drie werkdagen nog steeds niet ontvangen hebt.De aankoop van het materiaal kan pas gebeuren eens uw materiaal geraffineerd en geanalyseerd is. De doorlooptijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de samenstelling van het materiaal. Van zodra uw materiaal verwerkt is, zullen wij u op de hoogte brengen van de resultaten. Pas na ontvangst van uw bevestiging zullen de metalen aangekocht en uitbetaald worden.Op basis van de samenstelling en het gewicht van het aangeleverde materiaal kunnen wij - indien mogelijk - reeds een deel van de gezuiverde edelmetalen van u aankopen of terug leveren in zuivere vorm. Zo wordt uw werkkapitaal slechts minimaal aangetast.Indien u over een geldig Belgisch btw-nummer1 beschikt, verkoopt u goud onder verlegging van btw. Dat wil zeggen dat wij geen btw zullen uitbetalen wanneer u het gerestitueerde goud na raffinage aan ons verkoopt. Hebt u laten raffineren op zilver, platina of palladium en beschikt u over een geldig Belgisch btw-nummer, dan zullen wij u 21% btw uitbetalen op de verkoop van het gerestitueerde zilver, de platina en palladium.

Aan buitenlandse btw-plichtigen, zelfstandigen in bijberoep2 en particulieren zullen wij nooit btw uitbetalen.

Op de, door u te betalen, kosten van raffinage en analyse betaalt u steeds 21% btw. De correcte btw-regimes en de daarbij horende btw-codes zullen steeds vermeld worden op onze facturatie. Voor uw eigen facturatie, baseert u zich best op die codes, opdat uw boekhouding zou kloppen.


1: Enkel wanneer u btw-plichtig bent en geen vrijstelling van btw-verplichtingen geniet, en wanneer het een uitgave betreft in het kader van uw beroep, kan u sloopgoud verkopen onder verlegging van btw.

2: Zelfstandigen in bijberoep die onderworpen zijn aan de btw-reglementering, moeten ook een btw-aangifte doen en btw-bijdragen betalen. Maar als uw inkomsten onder 25.000 euro blijven, dan kan u een vrijstelling van btw-verplichtingen vragen. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen en ook geen btw aan te rekenen op uitgaande facturen. U mag zodoende ook geen btw recupereren van de inkomende facturen. Meer informatie over de btw-vrijstellingsregel vindt u op de website van de FOD Financiën.Sinds 20 februari 2012 zijn goudhandelaars verplicht hun klanten & leveranciers te identificeren en registreren.

De wettelijke basis voor die verplichting werd eind 2010 reeds gelegd in de wet houdende diverse bepalingen, art. 701. De concrete uitvoering van de identificatieprocedure werd in 2012 vastgelegd in het Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij aankoop van edele metalen2. Met deze identificatieprocedure wil men helers en dieven kunnen traceren.


1: Wet houdende diverse bepalingen - Identificatie- en registratieverplichting bij de aankoop van oude metalen en edele metalen
2: Belgisch Staatsblad 10.02.2012 | 24 januari 2012 - Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van edele metalenJa, dat kan. U kan een analyserapport of assayreport van de raffinaderij bekomen. Dat is op aanvraag, maar weliswaar kosteloos.


Kiyoh
89%
Argentor Essayeurs
Beoordeeld met een score van 8.9 / 10 gebaseerd op 1258 reviews