Per 01/07/'21 kunnen wij geen leveringen meer uitvoeren in Nederland via Mikropakket NL. Voorlopig laatste leveringen in Nederland op 26/07/'21. Vanaf half juli '21 leveringen in Nederland terug mogelijk via nieuwe partner!

Terugkoop garantie

Scherpe en transparante prijs

Expert sinds 1987

Afhalen en leveren

Altijd discreet

Naast de ver- & aankoop van investeringsmunten en -baren is Argentor ook gespecialiseerd in de aankoop en verwerking van sloopmetaal. U bent meer dan welkom bij Argentor Essayeurs voor de verkoop van uw oude juwelen en/of andere vormen van sloopmetaal.


 

GOUD Particulier (smelten/vijlen) Professioneel (vijlen) Professioneel (smelten)
Gehalte 999(9) - 24 karaat € 47.05 / gr € 49.05 / gr € 49.05 / gr
Gehalte 916 - 22 karaat € 40.55 / gr € 42.55 / gr € 44.59 / gr
Gehalte 900 - 21,6 karaat

€ 39.81 / gr

€ 41.81 / gr € 43.81 / gr
Gehalte 750 - 18 karaat € 33.16 / gr € 35.16 / gr € 36.51 / gr
Gehalte 583 - 14 karaat € 24.53 / gr € 26.53 / gr € 28.38 / gr
Gehalte 375 - 9 karaat € 13.42 / gr € 15.42 / gr € 18.25 / gr
Tandengoud  € 25.87 / gr € 27.87 / gr € 29.21 / gr


   
ZILVER Particulier (smelten/vijlen) Professioneel (smelten/vijlen)  
Gehalte 999 € 0,62 / gr € 0,62 / gr  
Gehalte 925 - Sterling zilver € 0.22 / gr € 0,22 / gr  
Gehalte 900 € 0,22 / gr € 0,22 / gr  
Gehalte 835 € 0,20 / gr € 0,20 / gr  
Gehalte 800 € 0,14 / gr € 0,14 / gr  
Gehalte 720 € 0,12 / gr € 0,12 / gr  


   
PLATINA Particulier (smelten/vijlen) Professioneel (smelten/vijlen)  
Gehalte 999,5 € 24.93 / gr € 26.93 / gr  
Gehalte 950 € 20.35 / gr € 22.35 / gr  


   
PALLADIUM Particulier (smelten/vijlen) Professioneel (smelten/vijlen)  
Gehalte 999,5 € 64.52 / gr € 66.52 / gr  
Gehalte 950 € 53.21 / gr
€ 55.21 / gr  
 
Laatste update: 30/07/2020
Prijzen zijn indicatief en kunnen bij aanzienlijke koersschommelingen meermaals per dag herzien worden. Argentor behoudt het recht af te wijken van deze prijzen.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE VERKOOP VAN SLOOPMETALEN


Simpel gesteld, wordt alles wat u niet kan terugvinden in de prijslijst van de baren & munten aangekocht als sloopmetaal aan de dagprijs corresponderend aan de zuiverheid van het goud, zilver, platina & palladium.

Argentor koopt:
+ Juwelen
+ Horlogemonturen
+ bestekken & serviezen1
+ Beschadigde en/of gepolierde munten & baren
+ Gouden & zilveren penningen
+ Tandengoud2 + Werkhuisafval (vijlsel, stofzuigerzakken, polijstafval, boorsel, werkbankafval, …)3
+ Gemijnd/ alluviaal goud, zilver, platina & palladium3
+ Goud, zilver, platina & palladium in poeder3
+ Industrieel goud, zilver, platina & palladium3
+ Elektrolytisch zilver3
+ Thermokoppels3
+ Osmium, iridium, ruthenium & rhodium4

Voor de aankoop van volgende goederen kunnen wij u niet helpen:
+ Bladgoud en/of goudverf
+ Vergulde en/of verzilverde juwelen & bestekken
+ Legeringen met zeer lage gehaltes in edelmetaal
+ Elektronisch afval en/of printplaten
+ Vloeibare oplossingen
+ Giftige of agressieve stoffen


1: Met uitzondering van messen.
2: Tanden dienen op voorhand verwijderd te zijn.
3: Goederen zullen eerst geraffineerd en geanalyseerd worden in onze raffinaderij alvorens wij over zullen gaan tot aankoop en uitbetaling van de metalen.
4: Gelieve contact met ons op te nemen voor meer informatie.Hoewel we reeds jaren graag particuliere klanten verwelkomen, is Argentor van origine een groothandel. Professionele klanten krijgen om die reden een beter tarief voor sloopmetalen dan particuliere klanten.

Enkel wanneer u beschikt over een geldig btw-nummer en wanneer het een verkoop in functie van uw beroep betreft, wordt het aankooptarief voor professionelen gehanteerd. Bij het aanmaken van uw klantenfiche, zullen wij steeds uw btw-nummer controleren in het VIES (controleorgaan van de Europese Commissie) en uw bedrijfsstatuten opvragen in de Kruispuntbank.De professionele prijs (vijlen) is de klassieke dagprijs die u - als professioneel - krijgt wanneer u goederen laat testen door de collega’s aan het loket op basis van de zuren. De professionele prijs (smelten) is de prijs die u krijgt wanneer u - als professioneel - de goederen die u wenst te verkopen, zelf samen smelt of laat smelten door Argentor. De aankooppremie op de smelt-dagprijs is iets scherper gezet dan die van de klassieke dagprijs waardoor u er al gauw €2 per gram op vooruit gaat. Niet alleen de prijs is in uw voordeel, ook de wachttijden aan de loketten verminderen drastisch wanneer u goederen aanlevert die reeds gesmolten zijn, of wanneer u ze laat smelten door Argentor.

Uiteraard dient u er wel rekening mee te houden dat de smeltmethode een destructieve methode is. Alle goederen die u aanlevert worden samengesmolten, ongeacht de verschillende gehaltes, tenzij u zelf op voorhand de goederen per gehalte sorteert. Indien het percentage van het samengesmolten blokje achteraf lager blijkt te zijn dan verwacht, kunnen we onmogelijk weten welk(e) stuk(ken) een lagere zuiverheid had(den). Noch kunnen we individuele stukken teruggeven eens ze gesmolten zijn. De smeltmethode impliceert dus dat u zelf eerst uw goederen zal moeten controleren/testen om een duidelijk beeld te hebben van de te verwachten zuiverheid. Daarbij raden wij steevast het gebruik van een toetssteen af, want die geeft al te vaak een vertekend beeld bij vergulde juwelen.

Ook dient u er rekening mee te houden dat, zeker oude, juwelen vaak een licht afwijkende legering hebben; 18-karaatsjuwelen, bijvoorbeeld hebben vaak een zuiverheid van 72 à 74% en zelden een van exact 75%. Onze klassieke dagprijzen zijn op die buffer ingesteld. U zal dus merken dat, zelfs wanneer u goederen laat smelten, en het een ‘lager percentage’ blijkt te zijn, u nog steeds een betere prijs krijgt dan die van de klassieke 'vijlen' dagprijs.

Let op: het onderscheid tussen smelten en vijlen wordt enkel gemaakt voor professionele klanten bij een verkoop van sloopgoud. Particulieren krijgen steeds dezelfde dagprijs, ongeacht de goederen aangekocht worden via de smelt- dan niet de vijlmethode.+ Voor particuliere verkopers mag de betaling in contanten, ongeacht de totaalwaarde, maximum €500 bedragen. Alle bedragen daarboven zullen worden uitbetaald via bankoverschrijving1. Bijvoorbeeld: U verkoopt sloopjuwelen t.w.v. €850; dan mogen wij u €500 in contanten uitbetalen. De overige €350 zal via overschrijving uitbetaald worden.

+ Sinds de aanpassing van de wetgeving omtrent contante uitbetalingen2 (18 september 2017), mogen wij aan professionele verkopers (ook zelfstandigen in bijberoep) niets meer in contanten uitbetalen. Alle aankopen, ongeacht de totaalwaarde, zullen moeten worden uitbetaald via bankoverschrijving1, of voldaan worden door een wissel.


1: Onze bankoverschrijvingen worden steeds de eerstvolgende werkdag voor 12.00u 's middags uitgevoerd. Hoe snel de gelden op uw rekening staan, is afhankelijk van bank tot bank; neem gerust contact met ons op indien u de betaling na drie werkdagen nog steeds niet ontvangen hebt.

2: Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contantenContante uitbetalingen1 worden meteen uitgevoerd. Betalingen via bankoverschrijving de eerstvolgende werkdag voor 12u ‘s middags verwerkt en uitgevoerd. Hoe snel de gelden op uw rekening staan, is afhankelijk van bank tot bank; neem gerust contact met ons op indien u de betaling na drie werkdagen nog steeds niet ontvangen hebt.


1: Zie ook ‘Wordt het verkochte edelmetaal in cash uitbetaald?’.+ Indien u over een geldig Belgisch btw-nummer1 beschikt, verkoopt u sloopgoud onder verlegging van btw. Dat wil zeggen dat wij u geen btw zullen uitbetalen. Aan buitenlandse btw-plichtigen, zelfstandigen in bijberoep2 en particulieren zullen wij nooit btw uitbetalen.

+ Op de verkoop van sloopzilver, -platina & -palladium zal u, indien u beschikt over een geldig Belgisch btw-nummer1, 21% btw uitbetaald krijgen. Aan buitenlandse btw-plichtigen, zelfstandigen in bijberoep2 en particulieren zullen wij nooit btw uitbetalen.

De correcte btw-regimes en de daarbij horende btw-codes zullen steeds vermeld worden op onze aankoopfactuur. Voor uw eigen facturatie, baseert u zich best op die codes, opdat uw boekhouding zou kloppen.


1: Enkel wanneer u btw-plichtig bent en geen vrijstelling van btw-verplichtingen geniet, en wanneer het een uitgave betreft in het kader van uw beroep, kan u sloopgoud verkopen onder verlegging van btw.

2: Zelfstandigen in bijberoep die onderworpen zijn aan de btw-reglementering, moeten ook een btw-aangifte doen en btw-bijdragen betalen. Maar als uw inkomsten onder €25.000 blijven, dan kan u een vrijstelling van btw-verplichtingen vragen. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen en ook geen btw aan te rekenen op uitgaande facturen. U mag zodoende ook geen btw recupereren van de inkomende facturen. Meer informatie over de btw-vrijstellingsregel vindt u op de website van de FOD Financiën.Bij Argentor zal u geen meerwaarde krijgen voor edelstenen en/of parels, noch voor het - al dan niet exclusieve - ontwerp van een juweel. Indien mogelijk verwijderen wij stenen en/of parels verwerkt in het juweel. Indien dat niet mogelijk is, zal er gewicht worden afgetrokken van het aan te kopen juweel.

Juwelen met diamanten worden in hun geheel aangekocht1 aan de dagprijs corresponderend aan de zuiverheid van het edelmetaal. Informeer u best eerst bij een gekende juwelier of diamantair of uw stenen nog iets van waarde hebben en of het, al dan niet, de moeite loont deze te laten uitbreken. Indien gewenst kunnen wij u steeds in contact brengen met een gekende partij voor het verkopen van diamanten en/of juwelen met bepaalde historische meerwaarde.


1: Voor grote hoeveelheden juwelen met diamanten, raadpleegt u best de veelgestelde vragen over raffinage en analyse.Sloopzilver kopen wij pas aan vanaf een minimumgewicht van 1 kilogram.

In principe staat er geen minimum op het gewicht aan goud, platina & palladium dat u kan verkopen bij Argentor. Waar u wél rekening mee dient te houden is een administratiekost1 van €10 in geval dat de aankoopfactuur minder dan €100 bedraagt. Die administratiekost zal worden afgehouden van het aankoopbedrag. Kleine hoeveelheden spaart u daarom best op om ze later samen te kunnen verkopen en zodoende de administratiekost te vermijden.


1: Zie ook: 'Zijn er nog extra 'verborgen kosten' waar ik rekening mee moet houden?'Neen, de prijs voor grotere volumes blijft dezelfde. Gezien de hoge waarde van edelmetalen zijn de marges die handelaars als Argentor Essayeurs nemen op producten eerder beperkt.

Traders en handelaars nemen daarom best telefonisch contact op voor meer info over onze tarieven.De dagprijzen van sloopgoud, -zilver, -platina & -palladium zoals hierboven weergegeven, zijn de nettoprijzen die u per gram ontvangt. Er gaan geen extra kosten van deze tarieven af.

Waar u wél rekening mee dient te houden is een administratiekost van €10 in geval dat de aankoopfactuur minder dan €100 bedraagt. Die administratiekost zal worden afgehouden van het aankoopbedrag. Kleine hoeveelheden spaart u daarom best op om ze later samen te kunnen verkopen en zodoende de administratiekost te vermijden.U hoeft geen afspraak te maken bij Argentor voor de verkoop van uw edelmetalen. U kan steeds, zonder afspraak, in ons kantoor terecht van maandag tot donderdag van 09.00u tot 17.00u en op vrijdag van 09.00u tot 13.00u.

Onze sluitingsdagen en jaarlijkse vakanties kan u raadplegen via de contactpagina.Enkel indien u reeds een gekende klant bent bij Argentor - en afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling van het materiaal - kunnen wij goederen laten ophalen bij u door Mikropakket. Voor deze dienst vragen wij €12,40 (excl. btw) per transport. Neem gerust contact op met ons indien u gebruik wenst te maken van onze ophaalservice. Wij bezorgen u in dat geval alle informatie en de nodige documentatie.

Indien u op eigen initiatief materiaal naar ons opstuurt, doet u dat volledig op eigen risico! Argentor kan niet aansprakelijk gehouden worden voor pakketten die u zelf via reguliere of aangetekende post naar ons opstuurt, noch zijn wij verantwoordelijk voor pakketten die u zelf in onze brievenbus komt steken.Sinds 20 februari 2012 zijn goudhandelaars verplicht hun klanten te identificeren en registreren.

De wettelijke basis voor die verplichting werd eind 2010 reeds gelegd in de wet houdende diverse bepalingen, art. 701. De concrete uitvoering van de identificatieprocedure werd in 2012 vastgelegd in het Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij aankoop van edele metalen2. Met deze identificatieprocedure wil men helers en dieven kunnen traceren.


1: Wet houdende diverse bepalingen - Identificatie- en registratieverplichting bij de aankoop van oude metalen en edele metalen

2: Belgisch Staatsblad 10.02.2012 | 24 januari 2012 - Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van edele metalenNeen. Argentor Essayeurs heeft geen meldingsplicht. Wij moeten echter wel onze volledig boekhouding gedurende de verplichte periode van 7 jaar bijhouden ter eventuele inzage door de fiscus.Er zijn een aantal manieren om zelf te testen of u over echt edelmetaal beschikt1.

+ Op basis van aanwezige stempels: met behulp van een vergrootglas kan u nagaan of uw juweel een gehaltestempel/ keurmerk vermeldt. Die stempel drukt de zuiverheid van het edelmetaal uit2.

De meest courante gehaltes bij geel- en witgouden juwelen zijn 18 karaat (750), 14 karaat (585) & 9 karaat (375). De meest courante gehaltes bij zilveren juwelen zijn 925 (sterling), 835 en 800.

Juwelen gemaakt voor 1980 kunnen qua zuiverheid lichtjes afwijken van hun keurmerk. Na 1980 zijn de wetten rond keurmerken in juwelen echter verstrengd en is de kans kleiner dat de zuiverheid niet overeenstemt met de gehaltestempel.

+ Met behulp van testvloeistof: u kan in tal van winkels in de Diamantwijk, vlakbij Argentor, of online testzuren kopen. Deze kan u gebruiken voor het toetsen van goud en zilver, maar niet voor platina & palladium. Voor het bepalen van de zuiverheid van platina & palladium, maken wij gebruik van een spectrometer. De spectrometer stuurt x-stralen door het voorwerp, waardoor de metaalgehaltes met grote nauwkeurigheid bepaald kunnen worden.

Wij raden u aan doorheen de bovenste laag van het juweel te vijlen om zo de (mogelijks vergulde) toplaag te verwijderen. Vervolgens brengt u het zuur rechtstreeks aan op het gevijlde oppervlak. Naargelang het uitslaan van het zuur kan u de zuiverheid van het metaal bepalen.

Wij raden steevast het gebruik van een ‘toetssteen’ af. Die methode lokt namelijk een foutieve keuring van het metaal uit doordat enkel het weg-gevijlde metaal getest wordt. In geval van vergulde en verzilverde stukken zal de zuiverheid dus veel hoger testen via een toetssteen dan ze is werkelijkheid is.

+ U kan uiteraard ook steeds uw juwelier om advies vragen.


1: In geval van twijfel beschikt Argentor over een reeks bijkomende testmethoden om de zuiverheid van uw edelmetaal te achterhalen, waarvan de spectrometer (op basis van x-stralen) de meest courante is.

2: De aanwezigheid van een stempel in een juweel, bestek of servies is geen sluitend bewijs van zuiverheid. Ook stempels kunnen vervalst zijn.Of het nu juwelen zijn uit een erfenis, munten uit een verzamelcollectie of een zilveren servies dat u niet langer gebruikt… Wanneer u van plan bent edelmetalen te verkopen is het van belang goed in te schatten wat uw goederen ongeveer waard zijn. Bekijk alvast volgende tips en denk vervolgens goed na vooraleer u uw edelmetalen van de hand doet.

+ Vorm een idee van wat uw goederen waard zijn. Probeer erachter te komen hoeveel uw goud en/of zilver waard is vooraleer u besluit te verkopen1. Even de goederen wegen en de markeringen (indien aanwezig) controleren, kan u helpen met de waardebepaling van uw items op basis van de actuele koersen2.

Alternatief kan u ook eens langs gaan bij een juwelier (of meerdere juweliers) voor een waardebepaling. Dat zal u helpen om een concrete schatting te bekomen. Stuur nooit zomaar uw bezittingen op naar een opkoper zonder enig idee te hebben van de waarde!.

+ Overweeg uw goederen direct te verkopen aan een juwelier waar u lopende zaken heeft of aan een gekende opkoper van edelmetalen. Onderzoek toonde reeds aan dat een juwelier u vaker een betere prijs zal bieden dan een klein goud-wisselkantoor. Zeker in de Antwerpse diamantwijk, waar veel juweliers gecentraliseerd zijn, mag u ervan uitgaan dat u een correcte prijs zal krijgen voor uw goud en/of zilver.

Ook de grotere goudopkopers op de markt (zoals Argentor) zullen u steeds een betere en, vooral transparantere, prijs kunnen bieden! Verkoop uw goud en/of zilver dus niet zomaar aan de eerste de beste opkoper. De kans is groot dat u elders een eerlijkere prijs voor uw goederen krijgt.

+ Wees realistisch in uw prijsverwachtingen! Besef dat begrippen zoals ‘zeldzaam’, ‘exclusief’ en ‘verzamelwaarde’ met een korrel zout genomen moeten worden. Wisselkantoren hebben in veel gevallen enkel en alleen interesse in de percentages aan edelmetaal in uw juwelen en/of andere goederen. Ze hebben geen oog voor de arbeid en handigheid die het maken van bepaalde stukken vereist.

Bovendien dient u er rekening mee te houden dat u bij het aanschaffen van het juweel maakloon én btw hebt betaald; waardoor de aankoopprijs sowieso hoger lag dan de intrinsieke waarde. Het is met andere woorden niet omdat u 1.000 euro hebt betaald voor een ring dat die ring dat ook effectief waard is.

Dat alles neemt uiteraard niet weg dat oplettendheid aangeraden is! Munten zijn, in tegenstelling tot juwelen, vaak meer waard dan enkel en alleen hun goud- en/of zilverinhoud. U goed informeren over de eventuele meerprijs2 is dus nooit een slecht idee, maar ook hier is het van belang uw verwachtingen enigszins bij te stellen. De meerwaarde zal steeds bepaald worden door de actuele marktsituatie (vraag & aanbod) en zal variëren van trader tot trader.

+ Ga na of er diamanten in uw juwelen verwerkt zijn en of deze nog van waarde zijn. In tegenstelling tot sommige juweliers, betalen de meeste goud-opkopers niets voor de edelstenen die verwerkt zijn in de juwelen aangezien het een andere métier betreft waarvan ze geen kennis van zaken hebben. Ook bij Argentor zal u geen meerwaarde krijgen voor edelstenen en/of parels3, noch voor het - al dan niet exclusieve - ontwerp van een juweel.

Informeer u best eerst bij een gekende juwelier of diamantair of uw stenen nog iets van waarde hebben en of het, al dan niet, de moeite loont deze te laten uitbreken.

+ Vergelijk de reputaties van bedrijven online. Tegenwoordig kan je van zo goed als iedere - betrouwbare - goudhandelaar online beoordelingen terugvinden; hetzij op hun eigen website, hetzij via Facebook, Google, LinkedIn etc. Google eens de namen van de bedrijven waar u mee wenst samen te werken en u komt al een stuk verder.

Ook bij Argentorshop vinden we het erg belangrijk dat klanten ons kunnen beoordelen. Via volgende link kan u alle reviews nalezen die klanten hebben achtergelaten. Dat kan tevens op onze Kiyoh bedrijfspagina. Let op: deze beoordelingen zijn uitsluitend gericht op de werking van onze webshop!


1: Zie ook ‘Hoe weet ik of ik over echt edelmetaal beschik?’.

2: Zie ook ‘Hoeveel betaalt Argentor voor mijn edelmetalen?.

3: Zie ook ‘Kan ik bij Argentor ook terecht met diamanten en parels?Voor analyses zonder aankoopverplichting vragen wij €20 euro (excl. btw) per analyse.